• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

Atmoterm SA obsługuje

atmoterm dla przedsiębiorstw

4 500

Przedsiębiorców

atmoterm przedsiębiorstwa

16

Urzędów Marszałkowskich

atmoterm przedsiębiorstwa

2 700

Miast, Gmin i Powiatów

Aktualności

Aktualności • Wiadomości • Artykuły • Wydarzenia

EU ETS, handel emisjami, projekt ustawy, zmiany w systemie handlu emisjami, KOBIZE,

Co w 2018 roku czeka przedsiębiorcę prowadzącego instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmiany ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych …

Dofinansowanie, efektywne oświetlenie, województwo śląskie, Regionalny Program Operacyjny

Dofinansowania na efektywne oświetlenie w województwie śląskim

Działania na rzecz efektywnego oświetlenia mają na celu promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, które są szczególnie istotne dla …

Fundacja Rozwoju Śląska, działania termomodernizacyjne, efektywność energetyczna, pożyczka na wzrost efektywności energetycznej, modernizacja systemów grzewczych, pożyczki, audyt efektywności energetycznej, audyt energetyczny budynku, modernizacje energetyczne budynków, termomodernizacje, dofinansowanie, termomodernizacje budynków dofinansowanie

Dofinansowanie na wzrost efektywności energetycznej w budynkach użyteczności  publicznej Aglomeracji Opolskiej

Zużycie energii elektrycznej w budynkach publicznych stanowi około 1/3 zużywanej energii w Polsce, a koszty energetyczne są jedną z istotniejszych …

SUMP, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, zrównoważona mobilność miejska, zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport drogowy, zarządzanie mobilnością, inteligentne systemy transportowe

Zrównoważona mobilność miejska – szansa i wyzwanie dla miast

Mobilność jest trendy W obecnych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez urządzeń mobilnych – smartfonów, tabletów, notebooków, mobilnego Internetu. Również …

gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywne zbieranie odpadów, ograniczenie składowania odpadów, Jacek Pietrzyk, Marek Bujok, Joanna Leoniewska-Gogola, szkolenie on-line,

Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście nowych rozporządzeń ws. selektywnego zbierania odpadów i ograniczenia składowania

Przykry obowiązek, czy strategiczne działanie? Szkolenie w całości w formie on-line. W Twoim biurze! Termin: 27 lutego 2018 r. Czas …

Gospodarka i środowisko w obiegu zamkniętym

Kluczem do zachowania harmonii pomiędzy wzrostem gospodarczym a ochroną dóbr naturalnych i środowiska jest równoważne wspieranie obu obszarów.

Atmoterm SA pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych mając na uwadze rozwój gospodarki. Dla naszego zespołu są to działania priorytetowe, dla których proponujemy kompleksowe usługi.

środowisko w obiegu zamkniętym

Jak działamy?

Dostarczamy systemy IT oraz usługi konsultingowe  realizując potrzeby klienta


Powietrze
Usługi i oprogramowanie do skutecznego zarządzania w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego

Odpady
Usługi i oprogramowanie wspierające efektywne zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi oraz pozostałymi

Woda / Ścieki
Usługi i oprogramowanie wspierające realizację obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Energia
Usługi i oprogramowanie służące poprawie efektywności energetycznej, a także wdrażaniu strategii oraz planów w przedsiębiorstwach i administracji

Integracja
Usługi i oprogramowanie dotyczące zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska

Powietrze

Odpady

Woda / Ścieki

Energia

Integracja

Powietrze


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Odpady


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Woda i Ścieki


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Energia


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw


Integracja


Administracja

Narzędzia integrujące informacje z różnych komponentów środowiskowych dające dodatkowe korzyści oraz funkcjonalne systemy służące lepszej organizacji pracy dla administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia integrujące informacje z różnych komponentów środowiskowych dające dodatkowe korzyści oraz funkcjonalne systemy służące lepszej organizacji pracy dla przedsiębiorstw oraz firm konsultingowych


Skontaktuj się z nami

ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole