Siedziba i adres spółki: ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole
KRS: 0000064312
Oznaczenie właściwego sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Opolu, Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7540339496
Wysokość kapitału zakładowego: 3105500,00 zł

Ogłoszenia dla akcjonariuszy