Wydarzenia

Aktualizacja PGN dla miasta Opola uchwalona

Ratusz z siedzibą urzędu miasta Opole

W dniu 22 lutego 2018 r., decyzją Rady Miasta Opola, został przyjęty do realizacji zaktualizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej, który został wykonany przez firmę Atmoterm SA, na zlecenie Miasta Opola.

Konieczność aktualizacji z dwóch powodów

Prace nad jego aktualizacją trwały od lipca ubiegłego roku, a konieczność ich przeprowadzenia wynikała z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy z nich był związany z koniecznością objęcia zasięgiem opracowania całego obszaru miasta Opola po zmianie granic administracyjnych, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 r. Drugi powód aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynikał z potrzeby uaktualnienia zapisów Planu w zakresie planowanych i podejmowanych przez Interesariuszy przedsięwzięć, stanowiących podstawę założeń programowych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Aplikacja OPGN do zarządzania bazą danych

Ponadto, w ramach projektu opracowano aplikację do zarządzania bazą danych, działającą z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika. Aplikacja o nazwie Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (OPGN), umożliwia wprowadzenie do aplikacji wyników aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej: danych i informacji dotyczących obiektów znajdujących się na terenie miasta oraz danych dotyczących planowanych działań zawartych w zaktualizowanym PGN. To nie pierwsza aplikacja OPGN wdrożona w mieście o liczbie ludności przewyższającej sto tysięcy mieszkańców. Z Obserwatorium PGN korzystają m.in. miasta i gminy ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, miasta: Łódź, Gliwice, Rybnik, Tychy, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, a także mniejsze gminy.

Więcej informacji o zaktualizowanym dokumencie można znaleźć na stronie internetowej Miasta Opola: Rada Miasta Opola w dniu 22 lutego 2018 r. podjęła uchwałę nr LVI/1103/18 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

FreshMail.pl