Wydarzenia

Aktualizacja PGN dla miasta Opola uchwalona

Ratusz z siedzibą urzędu miasta Opole

W dniu 22 lutego 2018 r., decyzją Rady Miasta Opola, został przyjęty do realizacji zaktualizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej, który został wykonany przez firmę Atmoterm SA, na zlecenie Miasta Opola.

Konieczność aktualizacji PGN z dwóch powodów

Prace nad jego aktualizacją trwały od lipca ubiegłego roku, a konieczność ich przeprowadzenia wynikała z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy z nich był związany z koniecznością objęcia zasięgiem opracowania całego obszaru miasta Opola po zmianie granic administracyjnych, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 r. Drugi powód aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynikał z potrzeby uaktualnienia zapisów Planu w zakresie planowanych i podejmowanych przez Interesariuszy przedsięwzięć, stanowiących podstawę założeń programowych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Aplikacja OPGN do zarządzania bazą danych

Ponadto, w ramach projektu opracowano aplikację do zarządzania bazą danych, działającą z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika. Aplikacja o nazwie Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (OPGN), umożliwia wprowadzenie do aplikacji wyników aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej: danych i informacji dotyczących obiektów znajdujących się na terenie miasta oraz danych dotyczących planowanych działań zawartych w zaktualizowanym PGN. To nie pierwsza aplikacja OPGN wdrożona w mieście o liczbie ludności przewyższającej sto tysięcy mieszkańców. Z Obserwatorium PGN korzystają m.in. miasta i gminy ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, miasta: Łódź, Gliwice, Rybnik, Tychy, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, a także mniejsze gminy.

Więcej informacji o zaktualizowanym dokumencie można znaleźć na stronie internetowej Miasta Opola: Rada Miasta Opola w dniu 22 lutego 2018 r. podjęła uchwałę nr LVI/1103/18 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”.

Przeczytaj także: Obserwuj i zarządzaj Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera
*zasady przetwarzania danych

FreshMail.pl