facebook piksel profilu firmy atmoterm

Czy walka ze smogiem ma sens?

Od 1 sierpnia 2018 r. umożliwiono składanie wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła, w ramach programu Czyste Powietrze. Zarówno …

Bezkarne zaśmiecanie Polski

Od lat odraczane jest utworzenie centralnej bazy danych o odpadach. Nie ma informacji o ilości wytworzonych w kraju odpadach, co …

Kto wydaje pozwolenia środowiskowe?

Pozwolenie środowiskowe to skrótowa nazwa od decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Do uzyskania pozwolenia …