facebook piksel profilu firmy atmoterm

Bezkarne zaśmiecanie Polski

Od lat odraczane jest utworzenie centralnej bazy danych o odpadach. Nie ma informacji o ilości wytworzonych w kraju odpadach, co …

Kto wydaje pozwolenia środowiskowe?

Pozwolenie środowiskowe to skrótowa nazwa od decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Do uzyskania pozwolenia …

Jak wyliczyć opłaty środowiskowe?

Wpływ działalności człowieka na środowisko, wymusił stworzenie instrumentów finansowych, które motywowałyby przedsiębiorców do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska i ograniczenia emisyjności. …

Jak uzyskać dofinansowanie klastrów energii?

Klastry energii stwarzają możliwość do współpracy odbiorców energii elektrycznej, lokalnych samorządów, które administrują danym obszarem i sporządzają plany zaopatrzenia w energię oraz …