facebook pixel

Rejestr podmiotów w ramach BDO

24 stycznia 2018 r. uruchomiono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. …

Czy odpadami trzeba zarządzać?

Cele jakie stoją przed gminami w zakresie osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych możliwe są …