facebook piksel profilu firmy atmoterm

Klimat w raportach niefinansowych

W Polsce od 2017 r. część spółek jest zobowiązana do przedstawiania informacji pozafinansowych, dotyczących ich wpływu na otoczenie. Obowiązek ten …

Nowa Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Zakończone w 2019 r. prace nad pakietem “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” wskazały sposób wdrażania unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 …