facebook piksel profilu firmy atmoterm

Klimat w raportach niefinansowych

W Polsce od roku 2017 część spółek jest zobowiązana do przedstawiania informacji pozafinansowych, dotyczących ich wpływu na otoczenie. Obowiązek ten …

Nowa Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Zakończone w roku 2019 prace nad pakietem “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” wskazały sposób wdrażania unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 …