Klimat w raportach niefinansowych

W Polsce od 2017 r. część spółek jest zobowiązana do przedstawiania informacji pozafinansowych, dotyczących ich wpływu na otoczenie. Obowiązek ten …

Jak wyliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska?

Wpływ działalności człowieka na środowisko wymusił stworzenie instrumentów finansowych, których celem jest motywowanie przedsiębiorców do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz …