facebook piksel profilu firmy atmoterm

Nowe wymagania dla wniosków odpadowych

Podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów musi dostosować się do zmienionych przepisów ustawy o odpadach. …