facebook pixel

Zasady uzyskiwania oceny wodnoprawnej

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma obowiązek określić w rozporządzeniu rodzaje inwestycji i …

Programy ochrony powietrza wymagają zmian

Programy ochrony powietrza bezpośrednio swoje istnienie zawdzięczają ustawie Prawo ochrony środowiska. W założeniu programy ochrony powietrza mają doprowadzić do dotrzymania …