facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zabezpieczenia przeciwpożarowe odpadów

Ubiegłoroczne nasilone pożary gromadzonych odpadów skutkowały przyjęciem tzw. pakietu odpadowego, który miał zapobiec kolejnym pożarom. Ukazały się zmiany ustaw, które …

Gospodarka odpadami po nowemu

Z tygodniowym opóźnieniem Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych …