facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zabezpieczenia przeciwpożarowe odpadów

Ubiegłoroczne nasilone pożary gromadzonych odpadów skutkowały przyjęciem tzw. pakietu odpadowego, który miał zapobiec kolejnym pożarom. Ukazały się zmiany ustaw, które …

Gospodarka odpadami po nowemu

Z tygodniowym opóźnieniem Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych …

Zasady uzyskiwania oceny wodnoprawnej

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma obowiązek określić w rozporządzeniu rodzaje inwestycji i …

Programy ochrony powietrza wymagają zmian

Programy ochrony powietrza bezpośrednio swoje istnienie zawdzięczają ustawie Prawo ochrony środowiska. W założeniu programy ochrony powietrza mają doprowadzić do dotrzymania …