facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zasady uzyskiwania oceny wodnoprawnej

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo wodne, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma obowiązek określić w rozporządzeniu rodzaje inwestycji …