facebook pixel
Istotne wydarzenia

Atmoterm partnerem seminarium poświęconego jakości powietrza

emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

13 lutego 2018 r. uczestniczyliśmy jako partnerzy w seminarium “Smog, regeneracja powietrza, przewietrzanie – a jakość życia mieszkańców“, zorganizowanym w Katowicach przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Jednym z partnerów wydarzenia był Atmoterm SA.

Jaki był cel seminarium poświęconego jakości powietrza?

Z uwagi na złą jakość powietrza podejmowane są działania naprawcze, które skupiają się na przyczynach zanieczyszczenia powietrza. Dopiero integracja prowadzonych działań z odpowiednim planowaniem przestrzennym pozwoli zwiększyć efektywność prowadzonych prac. W związku z powyższym, za cel seminarium przyjęto przybliżenie i poznanie metod planowania przestrzennego, zwiększającego efektywność podejmowanych działań, mających na celu poprawę jakości powietrza.

Prelekcje przedstawione na seminarium poświęconemu jakości powietrza

Magdalena Załupka przedstawiła prezentację: “Roczny indeks jakości powietrza, warunki komfortu aerosanitarnego – wskazania dla kierunków rozwoju tkanki miejskiej w planowaniu“.

prezentacja rocznego indeksu jakości powietrza i warunków komfortu aerosanitarnego

Marek Rosicki przedstawił prezentację: “Obszary i obiekty wrażliwe a Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza“.

prezentacja obszarów i obiektów wrażliwych i dynamicznej mapy jakości powietrza

Poprzedni artykułNastępny artykuł