Wydarzenia

Atmoterm pracuje dla Tureckiego Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji

Atmoterm SA pracuje dla Tureckiego Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji

Atmoterm SA, jako jeden z członków konsorcjum, pracuje dla tureckiego Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji (Ministry of Environment and Urbanization) w ramach projektu Technical Assistance for Capacity Building on European Pollutant Release and Transfer Register (e-PRTR) in TurkeyGłównym zadaniem naszego zespołu (Marek Krzemiński, Marek Piaskowski, Krzysztof Morel, Magdalena Krowicka) jest przygotowanie wymagań i implementacja systemu informatycznego, który ma zostać wdrożony w ramach dwuletniego projektu pomocy technicznej na rzecz budowania zdolności w Europejskim Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (e-PRTR) w Turcji, który jest współfinansowany przez Unię Europejską i Republikę Turcji.

Udział społeczeństwa podczas projektowania systemu e-PRTR

W lutym, w ramach spotkania w celu omówienia tematów projektu, rozporządzenia e-PRTR i systemu raportowania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu ustalenia wczesnego i skutecznego udziału społeczeństwa podczas projektowania systemu e-PRTR, Marek Piaskowski wygłosił prelekcje: e-PRTR Inventory & Portal – Last update.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl