facebook pixel

Atmoterm pracuje dla tureckiego Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji

prelekcja dla tureckiego ministerstwa środowiska i urbanizacji

Atmoterm SA, jako jeden z członków konsorcjum, pracuje dla tureckiego Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji (Ministry of Environment and Urbanization) w ramach projektu Technical Assistance for Capacity Building on European Pollutant Release and Transfer Register (e-PRTR) in Turkey. Głównym zadaniem naszego zespołu (Marek Krzemiński, Marek Piaskowski, Krzysztof Morel, Magdalena Krowicka) jest przygotowanie wymagań i implementacja systemu informatycznego, który ma zostać wdrożony w ramach dwuletniego projektu pomocy technicznej na rzecz budowania zdolności w Europejskim Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń w Turcji, który jest współfinansowany przez Unię Europejską i Republikę Turcji.

Udział społeczeństwa podczas projektowania systemu e-PRTR

W ramach spotkania w celu omówienia tematów projektu, rozporządzenia e-PRTR i systemu raportowania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, by ustalić wczesny i skuteczny udział społeczeństwa podczas projektowania systemu e-PRTR, Marek Piaskowski wygłosił prelekcję “e-PRTR Inventory & Portal – Last update“.

Techniczne aspekty systemu e-PRTR

Podczas prelekcji omówione zostały możliwości dostępu do systemu e-PRTR oraz uprawnienia poszczególnych użytkowników. W dalszej części poruszono temat dwuetapowej weryfikacji raportów rocznych oraz ich statusów. Następnie omówiono dodatkowe informacje, które zamieszczane są w raporcie rocznym oraz jego nowe sekcje.

Przedstawiono również sposób prezentacji wyników w systemie e-PRTR oraz w raporcie rocznym, a także rodzaje danych jakie są w nim zamieszczane:

  • dane dobrowolne oraz ich ochronę;
  • dane obowiązkowe i ich poufność.
Poprzedni artykułNastępny artykuł