facebook piksel profilu firmy atmoterm

Mchy jako biomonitor zanieczyszczenia analitami z dymu papierosowego

badanie zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem mchów

Atmoterm SA podjął współprace z Instytutem Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego (UO). Uczestniczymy w badaniach, których celem jest rozpoznanie możliwości wykorzystania biomonitoringu w przemysłowych analizach jakości środowiska.

Zespół badawczy składający się z pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego: dr hab. prof. UO Małgorzata Rajfur, inż. Paweł Świsłowski, Filip Nowainski oraz pracownika Atmoterm SA – Bogusława Śmiechowicza, przeprowadził badanie pt.: “Mchy jako biomonitor zanieczyszczenia analitami z dymu papierosowego“.

Cel badania zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem mchów

Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości wykorzystania popularnego bioindykatora – mchu Pleurozium schreberi jako biosensora zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych z analitami, pochodzącymi z dymu tytoniowego. Zastosowano metodę aktywnego biomonitorowania mchów, popularną w badaniach środowiskowych – stosowana metoda oparta jest na eksponowaniu mchów pochodzących z czystych obszarów, w miejscach zanieczyszczonych, np. przez metale ciężkie. Eksperyment ten obejmował wystawianie mchów w pomieszczeniach mieszkalnych, w których wypalono ok. 10 papierosów dziennie (pierwszy pokój – kuchnia).

mech jako biosensor zanieczyszczenia powietrza z analitami z dymu tytoniowego
Mech Pleurozium schreberi jako biosensor zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu mieszkalnym z analitami, pochodzącymi z dymu tytoniowego.

Dla celów porównawczych, próbkę mchu umieszczono również w innym pomieszczeniu (sypialni), które potencjalnie nie było zanieczyszczone. Po trzech miesiącach ekspozycji, w mchach oznaczono, metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej, następujące metale ciężkie: Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb i Zn. Dodatkowo, anality te zostały również określone w próbkach włosów osoby palącej w pokoju i innych palaczy. Zmierzone stężenie metali porównywano z wynikami badań przeprowadzonych przy użyciu próbek włosów pobranych od osób niepalących.

Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono, że mchy wystawione w pomieszczeniach mieszkalnych akumulują metale ciężkie, takie jak Hg, Ni, Pb i Zn, które pochodzą z dymu tytoniowego. Wyższe stężenia metali ciężkich określono w próbkach włosów pobranych od osób palących, w porównaniu do próbek włosów od niepalących.

Więcej informacji nt. przedmiotowego badania znajduje się na stronie 127 opracowania Chemia-Dydaktyka Ekologia-Metrologia.

Poprzedni artykułNastępny artykuł