facebook piksel profilu firmy atmoterm

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to nie tylko obowiązek

audyt energetyczny opracowywany dla przedsiębiorstwa

Jak już powszechnie wiadomo, ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na dużego przedsiębiorcę obowiązek przeprowadzania co cztery lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa i w terminie 30 dni przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki zawiadomienia o jego przeprowadzeniu. Warto jednak dodać, iż dobrze wykonany audyt energetyczny przedsiębiorstwa może przynieść wymierne korzyści, zarówno finansowe, jak i ekologiczne.

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Główną korzyścią przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest uzyskanie informacji o możliwościach ograniczenia zużycia energii, co bezpośrednio przekłada się na finansowe oszczędności. Audyt energetyczny, dzięki przeprowadzonej analizie zużycia energii w obiektach, procesach i transporcie oraz przedstawieniu dedykowanych działań modernizacyjnych, pozwala na wskazanie wymiernych oszczędności zużycia energii, co przekłada się na niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to istotne szczególnie w czasie, kiedy ceny energii wciąż szybują w górę. Ponadto na podstawie analizy profilu zużycia energii można dokonać jej bezkosztowej optymalizacji poprzez dobranie odpowiedniej taryfy zakupu energii elektrycznej, ciepła lub gazu.

Nie ulega wątpliwości, iż zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie przekłada się również na poprawę stanu środowiska, szczególnie jakości powietrza. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest w stanie spełnić zalecenia unijne, np. związane ze zmniejszeniem emisji CO2. Ponadto audyt energetyczny można poszerzyć o dodatkowe elementy, np. związane z możliwościami zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) w przedsiębiorstwie czy obliczeniem śladu węglowego wraz z określeniem potencjalnych możliwości jego redukcji.

Duże przedsiębiorstwa, dla których ustawowym obowiązkiem jest wykonanie audytu energetycznego, a tego nie uczynią, muszą się liczyć z karą finansową określoną w ww. ustawie. Może ona wynosić aż do 5% przychodu całego przedsiębiorstwa, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Dlatego też wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest jedyną drogą na uniknięcie kar finansowych i nienadwyrężania budżetu firmy.

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa często umożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe, np. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie można otrzymać na wprowadzenie w przedsiębiorstwie modernizacji zaproponowanych w raporcie z audytu energetycznego lub zainstalowanie OZE.

Ponadto warto mieć na uwadze aspekt edukacyjny. Dzięki zidentyfikowaniu w przedsiębiorstwie słabych stron i wprowadzeniu usprawnień, np. w postaci szkoleń z ekodrivingu, wprowadzeniu odpowiednich procedur korzystania z oświetlenia, urządzeń technicznych (np. na linii produkcyjnej) czy ogrzewania, zwiększa się świadomość ekologiczną pracowników, co ma swoje przełożenie nie tylko na życie zawodowe, ale również dobre nawyki w życiu prywatnym.

Ślad węglowy i zielona transformacja przedsiębiorstw

Postępujące w ostatnich latach zmiany klimatu oraz wynikające z nich liczne inicjatywy i działania na arenie międzynarodowej nadały szybszego tempa oraz podniosły priorytety kwestiom związanym z klimatem i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spośród działań i inicjatyw, jakie przedsiębiorstwa mogą wdrożyć w zakresie oceny wpływu ich organizacji oraz produktów na klimat, jest m.in. określenie śladu węglowego.

Przeprowadzenie audytu energetycznego może być dobrym punktem wyjścia, który pomoże zebrać i przeanalizować rekomendowane inwestycje w wymiarze emisji pośrednich dla tzw. zakresu 2, które dla większości przedsiębiorstw stanowią największy udział w ich śladzie węglowym oraz posiadają największy potencjał do redukcji. Ponadto określone w audycie energetycznym przedsiębiorstwa działania przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia śladu węglowego mogą stanowić również jeden z celów, a być może nawet zobowiązań, w ramach prowadzonej lub budowanej strategii odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju firmy.

Podsumowując, audyt energetyczny przedsiębiorstwa to nie tylko prawna uciążliwość, a możliwość zrównoważonego rozwoju i pozytywnej transformacji biznesu, który poprzez m.in. zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów, identyfikacje wielkości śladu węglowego czy opracowanie celów redukcyjnych będzie prowadził do zmniejszenia wpływu prowadzonej działalności na środowisko.

Autorzy: Agnieszka Ościk, Justyna Kwiatkowska

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł