Ciekawe artykuły

Bezkarne zaśmiecanie kraju

Sterta śmieci na składowisku odpadów

Od lat odraczane jest utworzenie centralnej bazy danych o odpadach. Nie ma informacji o ilości wytworzonych w kraju odpadach, co uniemożliwia sprawowanie nadzoru.

Powyższa sytuacja pozwala prowadzić nieuczciwe działania niektórym podmiotom gospodarczym.

Jakie działania są prowadzone w sprawie odpadów?

Podjęto walkę ze skutkami, zamiast usunąć przyczynę takiego stanu rzeczy. W Polsce Urzędy Marszałkowskie w 9 województwach udostępniły elektroniczny system do sprawozdawczości gminom. Jednak w dalszym ciągu marszałkowie są zobligowani do przekazywania sprawozdań w wersji papierowej.

Źródło: Bezkarne zaśmiecanie kraju.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl