facebook piksel profilu firmy atmoterm

Bezkarne zaśmiecanie Polski

sterta śmieci na składowisku odpadów

Od lat odraczane jest utworzenie centralnej bazy danych o odpadach. Nie ma informacji o ilości wytworzonych w kraju odpadach, co uniemożliwia sprawowanie nadzoru.

Powyższa sytuacja pozwala prowadzić nieuczciwe działania niektórym podmiotom gospodarczym.

Jakie działania odnośnie odpadów są prowadzone?

Podjęto walkę ze skutkami, zamiast usunąć przyczynę takiego stanu rzeczy. W Polsce urzędy marszałkowskie w 9 województwach udostępniły elektroniczny system do sprawozdawczości odpadowej gminom. Jednak w dalszym ciągu marszałkowie są zobligowani do przekazywania sprawozdań odpadowych w wersji papierowej.

Potrzebne są zmiany ws. odpadów

Proponowane przez rząd zmiany ustawy o odpadach sięgną do kieszeni Polaków poprzez podniesienie cen za odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Zamiany, jakie są potrzebne to przeniesienie na producentów odpowiedzialności za wprowadzone na rynek opakowania. Pozwoli to przenieść znaczną część kosztów za gospodarkę odpadami na kupujących produkty w opakowaniach. Koszt przeniesiony na konsumenta byłby proporcjonalny do wielkości konsumpcji danego obywatela. Ta i dużo innych propozycji ze strony społeczeństwa oczekuje w ministerstwie na przegląd oraz wdrożenie. Szansą na potraktowanie odpadów na równi z surowcami może być nowelizacja w Unii Europejskiej dyrektyw odpadowych.

Źródło: Bezkarne zaśmiecanie kraju.

Poprzedni artykułNastępny artykuł