Ciekawe artykuły

Bezkarne zaśmiecanie kraju

Sterta śmieci na składowisku odpadów

Nikt nie wie, gdzie i ile odpadów wytwarzanych jest w Polsce. Bez rzetelnej informacji nie poprawimy gospodarki odpadami – piszą eksperci BCC

Kolejne rządy od lat przesuwają datę utworzenia nowej centralnej bazy danych o odpadach, jednocześnie całkowicie ignorując system utworzony i prowadzony od 2003 r.

Powyższa sytuacja sprawia, iż nikt nie wie, gdzie i ile odpadów wytwarzanych jest w Polsce.

Brak informacji, to brak możliwości sprawowania nadzoru nad strumieniami odpadów w naszym kraju. Sytuacja ta spowodowała powstanie luki często wykorzystywanej przez nieuczciwe podmioty gospodarcze i osoby, które gospodarują odpadami w sposób niezgodny z zasadami prawa oraz etyki środowiskowej. Stąd również nasilające się przypadki palących się magazynów odpadów.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, rząd podjął walkę ze skutkami tego stanu rzeczy, zamiast zlikwidować jego przyczyny…

Źródło: Bezkarne zaśmiecanie kraju.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

FreshMail.pl