facebook piksel profilu firmy atmoterm

Co możesz zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wiadomym jest, że zużyty lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny (urządzenia gospodarstwa domowego, komputery, sprzęt radiowo-telewizyjny, lampy, narzędzia elektryczne itd.) nie może być wyrzucony do kosza na śmieci. Nie można tego robić, ponieważ niektóre substancje w nim zawarte są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, np. metale ciężkie, środki zmniejszające palność, środki antystatyczne albo zmiękczacze tworzyw sztucznych.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać metale, takie jak:

  • ołów – stosowany w kineskopach znajdujących się w ekranach komputerów i telewizorów;
  • kadm – stosowany w akumulatorkach komputerów, kontaktach i przełącznikach;
  • ołów i kadm – stosowane w akumulatorkach konsol do gier i zabawkach elektrycznych;
  • nikiel – stosowany w płytkach drukowanych i spawach telefonów komórkowych;
  • rtęć – stosowana w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych (LCD) telefonów komórkowych i monitorach komputerowych, w przełącznikach, bateriach oraz lampach fluorescencyjnych;
  • sześciowartościowy chrom – stosowany do wytwarzania metalowych obudów.

Gdzie można oddać stary sprzęt elektryczny i elektroniczny?

Jedną z możliwości jest oddanie do sklepu w momencie zakupu nowych urządzeń, trzeba to tylko zgłosić sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć od ciebie urządzenie pochodzące z gospodarstwa domowego tego samego rodzaju i ilości co kupowane – bezpłatnie. Jeżeli kupisz sprzęt z dostawą do domu lub innego miejsca, to sprzedawca obowiązany jest bezpłatnie zabrać z tego miejsca stary sprzęt tego samego rodzaju, gdy chcesz się już go pozbyć.

Sklepy mające 400 m2 powierzchni sprzedaży i większej, przeznaczonej do sprzedaży sprzętu AGD, muszą przyjmować wszystkie zużyte urządzenia (tzw. elektrośmieci) z gospodarstw domowych, jeśli żaden z ich wymiarów nie przekracza 25 cm, bezpłatnie oraz bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Zużyte urządzenia AGD można też przekazać odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Niepotrzebny sprzęt, ale kompletny, możesz zostawić np. w markecie budowlanym lub innym miejscu, gdzie prowadzona jest akcja zbierania elektrośmieci. Powyższe dotyczy zużytych urządzeń pochodzących ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, które ze względu na charakter i ilość są podobne do zużytych urządzeń pochodzących z gospodarstw domowych.

Jak sprzedawcy radzą sobie z nowym i ze zużytym sprzętem elektrycznym?

Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Handlową u 112 przedsiębiorców sprzedających sprzęt elektryczny i elektroniczny wykazała nieprawidłowości, choć wszyscy kontrolowani twierdzili, że działają zgodnie z przepisami oraz przyjmują zużyty sprzęt bezpłatnie. Do 26% kontrolowanych przedsiębiorców inspektorzy mieli zastrzeżenia. Przeważnie dotyczyły one braku widocznego oznakowania oraz informacji, gdzie i jak klienci mogą bezpłatnie oddać niepotrzebny sprzęt.

Sprawdzono także, czy w sprzedaży jest wyłącznie sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu w kraju przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dział IV, tabela 1) lub czy pochodzi od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do tego rejestru.

Jak oznakowany jest nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny?

Inspektorzy, poza starym sprzętem, skontrolowali nowe, oryginalnie zapakowane urządzenia. Sprzęt ten był prawidłowo oznaczony symbolem selektywnej zbiórki (przekreślony kosz na śmieci), informacją o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, a także o zagrożeniach dla środowiska. Zagrożenia te mogą powodować substancje niebezpieczne, znajdujące się w urządzeniach.

Symbol selektywnego zbierania

symbol odpadów do selektywnego zbierania
Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroodpady

Ostatecznie Inspekcja Handlowa wydała 22 decyzje administracyjne, nakładając na przedsiębiorców kary pieniężne na łączną kwotę 117 tys. zł.

Gdzie szukać pomocy w pozbyciu się odpadów do selektywnego zbierania?

Konsumenci, którzy potrzebują pomocy w obchodzeniu się ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym mogą się zwrócić o pomoc do lokalnych rzeczników konsumentów, regionalnych ośrodków konsumenckich lub do wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

Autor: Aleksandra Banaś

Źródło: Gdzie oddać stary sprzęt elektryczny – kontrola Inspekcji Handlowej.

 

Przeczytaj także: Tworzywa sztuczne wreszcie uregulowane – plan czyszczenia wód Europy.

Poprzedni artykułNastępny artykuł