facebook pixel
Aktualności z Ekowiedzy

Czy Baza Danych o Odpadach została utworzona?

Bazy danych o odpadach BDO

Ministerstwo środowiska opublikowało odpowiedź na interpelację dotyczącą kwestii związanych z utworzeniem Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wnika z niej jasno, że 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska nie ogłosił utworzenia BDO lecz utworzenie samego rejestru podmiotów w ramach BDO. Co prawda rejestr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stanowi integralną część BDO, natomiast ta z pozoru niewielka różnica ma duże znaczenie, jeśli chodzi o stosowanie przepisów i funkcjonowanie podmiotów, których działalność związana jest z gospodarką odpadami. Wynika to z faktu uzależnienia zakończenia obowiązywania lub rozpoczęcia obowiązywania niektórych przepisów ustawy o odpadach i innych ustaw „odpadowych” od daty utworzenia rejestru albo od daty utworzenia BDO.

Zabezpieczenie z tytułu wprowadzania sprzętu dla gospodarstw domowych

W efekcie z dniem 24 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy, których stosowanie było uzależnione od utworzenia rejestru lub przestały obowiązywać przepisy, które należało stosować do dnia utworzenia rejestru. Natomiast z odpowiedzi wynika, że nie należy jeszcze stosować przepisów, których obowiązywanie uzależnione jest od dnia uruchomienia BDO. W związku z tym nadal obowiązują m.in. przepisy art. 133 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z którego wynika, że do czasu utworzenia BDO organem właściwym w sprawach zabezpieczenia finansowego z tytułu wprowadzania sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych uregulowanych w art. 27–33 tej ustawy jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Koniec z papierowymi sprawozdaniami?

W interpelacji pytano również o docelowy sposób funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów w BDO. Obecnie nie ma możliwości składania wniosków o wpis do rejestru w sposób elektroniczny – każdy wniosek musi być w formie papierowej przesłany do właściwego urzędu marszałkowskiego. Natomiast autor odpowiedzi zapewnia, że docelowo składanie sprawozdań oraz prowadzenie ewidencji odpadowej po utworzeniu odpowiednich modułów w BDO będzie się odbywało w sposób całkowicie elektroniczny za pośrednictwem BDO bez konieczności wypełniania papierowych formularza.

Moduł sprawozdawczy i ewidencyjny BDO od 2020 r.

Zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi, Ministerstwo Środowiska pracuje obecnie nad realizacją drugiego etapu BDO czyli utworzeniem modułu sprawozdawczego i ewidencyjnego. Moduły te powinny zostać uruchomione najpóźniej z dniem 1 stycznia 2020 r., a o ich utworzeniu Minister Środowiska ma poinformować w odrębnym komunikacie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie obowiązki i prawa dotyczą Twojej firmy czy urzędu, to skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej.

Autor: Katarzyna Dumana

Źródło:

  • Interpelacja nr 20812 w sprawie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z 2017 r. poz. 2422 oraz z 2018 r. poz. 650).
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650).

Przeczytaj także: BDO – zmiany dla przedsiębiorców i administracji od stycznia 2018 r.

Poprzedni artykułNastępny artykuł