facebook piksel profilu firmy atmoterm

Czy walka ze smogiem ma sens?

miasto walczące z niską emisją

Od 1 sierpnia 2018 r. umożliwiono składanie wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła, w ramach programu Czyste Powietrze. Zarówno rząd, jak i specjaliści nie mają jednak wątpliwości, że aby pokonać niską emisję, należy dobrze poznać jej źródła. Służyć temu ma inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, którą już od kilku lat realizuje wiele samorządów.

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji

Inwentaryzacja jest konieczna zanim zacznie się prawdziwą walkę ze smogiem. Musimy wiedzieć z czym walczymy, ile mamy kotłów opalanych paliwem stałym, na których osiedlach jest największa gęstość emisji. Bez tego planowanie inwestycji byłoby obarczone dużym błędem. Mając diagnozę możemy dobrze zaplanować długoterminowe działania.” – mówi Aleksandra Kowalska, zastępca dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

Dzięki prawidłowo wykonanej inwentaryzacji źródeł ogrzewania możliwe będzie właściwe zaplanowanie działań mających na celu likwidację niskiej emisji. W celu optymalizacji całego procesu opracowano narzędzia umożliwiające usprawnienie przebiegu wymiany lub likwidacji źródła ciepła, a także udzielanie dotacji na wymianę. Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi w postaci aplikacji webowych, takich jak:

możliwa jest sprawna weryfikacja danych dotyczących inwentaryzacji źródeł ogrzewania dla poszczególnej lokalizacji.

Źródło: Walka ze smogiem nie ma sensu, jeśli nie poznamy “wroga”.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł