facebook pixel

Dobre praktyki zarządzania środowiskowego w administracji publicznej

pracownik administracji publicznej zarządzający środowiskiem

Komisja Europejska w decyzji 2019/61 z dnia 19 grudnia 2018 r. opublikowała dokument referencyjny wskazujący najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego oraz wskaźniki efektywności środowiskowej i oceny efektów działalności środowiskowej dla sektora administracji publicznej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Dokument ten skupia się na istotnych kwestiach zarządzania środowiskowego z punktu widzenia organów administracji publicznej. Wskazuje konkretne działania, mające na celu m.in. poprawę systemu zarządzania biurem, poprawę efektywności energetycznej, zaopatrzenia w wodę i ścieki oraz wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym.

System EMAS zakłada dobrowolny udział organizacji, które są zaangażowane w ciągłą poprawę stanu środowiska. Opracowany dokument referencyjny stanowi wsparcie w postaci pomysłów, inspiracji i wytycznych w celu poprawienia efektywności energetycznej wszystkich organizacji w sektorze administracji publicznej.

Czy każdy uczestnik EMAS musi wziąć pod uwagę dokument referencyjny?

Dokument ten musi być uwzględniany przez organizacje podczas składania wniosku o wpis do rejestru EMAS oraz przez organizacje już zarejestrowane w systemie. W związku z powyższym należy stosować odpowiednie elementy podczas opracowania i wdrażania systemów zarządzania środowiskowego, stosować wskazane w dokumencie wskaźniki efektywności środowiskowej do celów sprawozdawczości, a także uwzględnić w deklaracji środowiskowej, w jaki sposób zastosowane najlepsze praktyki zostały uwzględnione w ocenie efektów działalności środowiskowej przez organizację.

Aspekty poruszone w dokumencie referencyjnym

W dokumencie opisano najlepsze praktyki dotyczące zarządzania środowiskowego, które zostały uznane za najbardziej odpowiednie techniki, działania, środki jakie administracja publiczna może wdrożyć, aby zwiększyć efektywność środowiskową w odniesieniu do poszczególnych aspektów.

Pod uwagę wzięto aspekty takie jak:

 • zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, wody i ograniczenie ich zużycia,
 • wytwarzanie odpadów i minimalizowanie ich wytwarzania,
 • ograniczenie zużycia papieru i materiałów biurowych,
 • ograniczenie wpływu na środowisko z dojazdów do pracy i podróży służbowych,
 • ograniczenie wpływu na środowisko stołówek i kawiarni,
 • organizacja zebrań i imprez.

Rozwiązania zaproponowane w dokumencie referencyjnym

Wśród najlepszych dostępnych rozwiązań minimalizujących wpływ administracji publicznej na środowisko określa się m.in.:

 • monitorowanie i gromadzenie danych dotyczących zużycia energii, w podziale na poszczególne źródła energii,
 • analizę zgromadzonych danych oraz dokonywanie ich oceny porównawczej,
 • opracowanie planu działań mającego na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, ograniczenie zużycia energii, wody,
 • selektywna zbiórka odpadów oraz zliczanie ilości wytwarzanych odpadów,
 • wprowadzenie procedury elektronicznego obiegu dokumentów, ograniczenie drukowania dokumentów,
 • korzystanie z produktów wielokrotnego użytku lub o niewielkim wpływie na środowisko,
 • zachęcanie pracowników do zmiany zachowań dotyczących dojazdu do pracy oraz podróży służbowych, łączenie podróży służbowych,
 • ograniczenie ilości gadżetów i zawartości materiałów konferencyjnych.

Dokumenty referencyjne dla innych sektorów

Komisja Europejska ustanowiła plan prac określający orientacyjny wykaz sektorów. Dotychczas, oprócz sektora administracji publicznej, opracowane zostały dokumenty referencyjne dla sektorów: produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego, produkcja samochodów, rolnictwo, produkcja żywności i napojów, turystyka, handel detaliczny.

Autor: Małgorzata Piwowarska

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł