facebook piksel profilu firmy atmoterm

Dofinansowanie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

efektywny energetycznie budynek użyteczności publicznej

Zużycie energii elektrycznej w budynkach publicznych stanowi ok. 1/3 zużywanej energii w Polsce, a koszty energetyczne są jedną z istotniejszych pozycji w budżecie samorządowym. Część budynków publicznych została wybudowana w niskim standardzie energetycznym, co pociąga za sobą wysokie koszty oraz negatywny wpływ na stan powietrza. Samorządy powinny propagować dobre praktyki efektywności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla, szczególnie że poprawa standardów energetycznych budynków jest wysoce opłacalna, a dodatkowo istnieje szereg możliwości pozyskania wsparcia finansowego na takie działania.

Stowarzyszenie Aglomeracji Opolskiej, jako instytucja pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie efektywności energetycznej w budynkach publicznych. Wnioski na dofinansowanie efektywności energetycznej w budynkach publicznych będzie można składać między 7 a 14 marca 2018 r.

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie można otrzymać na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (m.in. wymiana okien, drzwi oraz oświetlenia na energooszczędne), a także na audyty energetyczne jako element kompleksowy projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie efektywności energetycznej?

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt w obszarze Aglomeracji Opolskiej. O dofinansowanie w ramach konkursu, mogą ubiegać się m.in.: jednostki samorządu terytorialnego oraz sektora finansów publicznych, jednostki naukowe i szkoły wyższe, przedsiębiorstwa, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe. Przedsiębiorstwa usług energetycznych mogą ubiegać się o dofinansowanie jedynie jako partner jednego z ww. podmiotów.

Warunki dofinansowania efektywności energetycznej w budynkach

Inwestycja, na którą ma zostać udzielone dofinansowanie, musi wynikać z planu gospodarki niskoemisyjnej, a sama realizacja projektu musi zostać przeprowadzona w oparciu o audyt energetyczny, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku na dofinansowanie efektywności energetycznej w budynkach publicznych. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, natomiast dla projektów państwowych jednostek budżetowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi łącznie 4 mln zł.

Szczegóły nt. naboru znajdują się na stronie internetowej Aglomeracji Opolskiej: https://aglomeracja-opolska.pl/aktualnosci-zit/ii-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-322-efektywnosc.

Autor: Patrycja Trzaska

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł