facebook pixel

Jak innowacyjne rozwiązania mogą wesprzeć walkę ze smogiem?

aplikacja lokalne uzupełniające modelowanie atmosfery

W Dąbrowie Górniczej rozbudowywany jest system badania jakości powietrza – Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza (DMJP). Podstawą diagnozy jakości powietrza na terenie miasta, w tym systemie, jest modelowanie dyspersyjne.

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza – rozwiązanie w walce ze smogiem

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza walidowana jest wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kalibrowana w odpowiednich warunkach wskazaniami inteligentnej sieci sensorów. Przy jej zastosowaniu walka ze smogiem może być łatwiejsza, bo oparta o skuteczne narzędzie do diagnozy jakości powietrza, ze wskazaniem źródeł najbardziej odpowiedzialnych za zły stan powietrza w danej lokalizacji. Mapa aktualizowana jest co godzinę.

Jakie źródła najbardziej przyczyniają się do złej jakości powietrza?

Możliwość określania udziałów źródeł emisji w stężeniach zanieczyszczeń w wybranym miejscu miasta daje odpowiedź na pytanie co najbardziej przyczynia się do złej jakości powietrza: emisja z gospodarstw domowych, emisja komunikacyjna, przemysłowa, czy może emisja napływowa. Znajomość wpływu źródeł emisji na stężenia zanieczyszczeń i znajomość aktualnych warunków meteorologicznych pozwalają na skuteczne zarządzanie i planowanie działań naprawczych. Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza pozwala raportować zmiany jakości powietrza, a tym samym efekty wdrożonych działań naprawczych.

Zaangażowanie mieszkańców do walki ze smogiem

Informacje prezentowane na Dynamicznej Mapie Jakości Powietrza to także doskonały materiał na potrzeby edukacji i zaangażowania mieszkańców do działań na rzecz poprawy jakości powietrza, walki ze smogiem. Dzięki Dynamicznej Mapie Jakości Powietrza możliwe jest określenie, które szkoły, przedszkola, szpitale (i inne obiekty czy obszary) narażone są na gorszą jakość powietrza i w jakim stopniu, gdzie mamy z małymi dziećmi mogą chodzić na spacer, gdzie można biegać, gdzie najlepiej jeździć rowerem.

Nowoczesne detektory badania jakości powietrza

Już od lutego 2018 r. Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza będzie działać w Dąbrowie Górniczej. Ponadto w ramach przedmiotowego systemu przewidywany jest montaż pięciu nowoczesnych autonomicznych detektorów badania jakości powietrza. Dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych oraz superkondensatorów, które uniezależniają urządzenie od sieci energetycznej możliwa będzie taka ich lokalizacja, która odpowiadać będzie wymaganiom prawnym.

Więcej danych o tym innowacyjnym i unikalnym rozwiązaniu można znaleźć na platformie ekostrateg.com.

Dodatkowych informacji udzielają również eksperci firmy, którzy od lat zajmują się modelowaniem dyspersji zanieczyszczeń i działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza.

Autor: Urszula Chmura

 

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł