Ciekawe artykuły

Efektywność recyklingu a Strategia UE o odpadach z tworzyw sztucznych

Recykling odpadów z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne są powszechnie wykorzystywane w codziennym życiu oraz gospodarce. Uniwersalne właściwości tego materiału znalazły zastosowanie w wielu branżach: spożywczej, medycznej, budowlanej, motoryzacyjnej, itp. Inżynieryjne zastosowanie tych materiałów z jednej strony przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 (poprzez zmniejszenie emisyjności pojazdów, czy ocieplanych budynków dzięki wykorzystaniu tworzyw sztucznych), a z drugiej strony ich rosnące zastosowanie powoduje powstawanie dużych ilości odpadów. Powszechnie znany jest ich negatywny wpływ na stan środowiska przyrodniczego, głównie wód powierzchniowych.

Problem globalny! Uniwersalizm kontra odpowiedzialność za recykling

W UE potencjał recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Ponowne użycie i recykling zużytych tworzyw sztucznych jest bardzo niski, szczególnie w porównaniu z innymi materiałami, takimi jak papier, szkło lub metale.

W odpowiedzi na ten problem UE przyjęła 16 stycznia 2018 r. strategię odnoszącą się do potrzeby zwrócenia uwagi na potrzebę recyklingu tworzyw sztucznych, która stanowi jeden z elementów przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (A European Strategy for Plastics in a Circular Economy). Głównym celem strategii jest założenie, że do 2030 r. wprowadzane na rynek opakowania z tworzyw sztucznych będą nadawały się do recyklingu, tym samym nastąpi zmniejszenie jednorazowego wykorzystania tych wyrobów. Cele przyjęte w Strategii uwzględniają stosowanie zrównoważonych materiałów oraz potrzeby naprawy, recyklingu czy też ponownego wykorzystania. Oprócz aspektu ochrony środowiska, Strategia ma przyczynić się do zwiększenia miejsc pracy, dzięki nowym możliwościom inwestycyjnym.

Realne zagrożenie

Na terenie Europy wytwarzanych jest corocznie 25,8 mln ton odpadów tworzyw sztucznych, ponadto mniej niż 30% z nich poddawanych jest recyklingowi. Wśród odpadów tworzyw sztucznych 85% wytwarzanych i pozostawianych jest na plażach. Szkodliwe oddziaływanie związków chemicznych budujących tworzywa sztuczne w dalszym ciągu nie jest dokładnie rozpoznane przez naukowców, jednak ich wpływ na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego jest niewątpliwy. Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans podsumował te zjawisko następująco: Jeżeli nie zmienimy metod produkcji i sposobów wykorzystywania tworzyw sztucznych, do roku 2050 w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.

Jak to jest w Polsce?

Temat Strategii o odpadach z tworzyw sztucznych został poruszony w Kielcach w dniach 21-25 maja 2018 r. na spotkaniu zorganizowanym m.in. przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz przez Fundację PlasticsEurope Polska („Perspektywy-Innowacje-wyzwania”), a także na XXII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plastpol 2018. Uczestnicy debaty stwierdzili, że pilnie należy poprawić sposób zbierania i sortowania odpadów co wpłynie pozytywnie na odpowiednią ilość, a przede wszystkim jakość surowca wtórnego do recyklingu. Jednocześnie podkreślone zostało, że przed polskim i europejskim przemysłem tworzyw sztucznych stoją nowe wyzwania, mogące negatywnie wpłynąć na konkurencyjność branży tworzyw sztucznych.

Z analizy przeprowadzonych dla poszczególnych polskich gmin wynika, że mieszkańcy wykazują chęć selektywnego zbierania odpadów, niemniej jednak, nie wszyscy stosują się do zasad prawidłowego sortowania. Podstawą sukcesu w uzyskiwaniu wysokich poziomów recyklingu jest to, aby utrzymać na możliwie wysokim poziomie jakość lub czystość odpadów. Surowce wydzielone ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych odznaczają się znacznie mniejszą przydatnością do recyklingu, co przekłada się także na ich wycenę przez odbiorców.

Ponieważ recykling tworzyw sztucznych jest hamowany m.in. przez niewystarczającą ilość, a przede wszystkim jakość selektywnego zbierania i sortowania, przed władzami lokalnymi stoi wyzwanie aby to nadal udoskonalać. Temat był również podjęty podczas konsultacji założeń do zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w których uczestniczył Minister Środowiska Sławomir Mazurek.

Bez wątpienia dobrze zaprojektowane i wdrożone w całej Europie programy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) mogą przyczynić się do poprawy efektywności procesu recyklingu, zachęcić do projektowania recyklingu, ograniczyć ilość odpadów i zaśmiecanie oraz promować większy dialog między producentami, władzami lokalnymi i firmami zajmującymi się recyklingiem. Co w konsekwencji pozwoli ograniczyć zanieczyszczenie tworzywem sztucznym i jego negatywnym wpływem na nasze życie a także środowisko.

Autorzy: Magdalena Pochwała, Paulina Kotas

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl