• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

PRZEDSZKOLA – temat Odpady

Placówki przedszkolne są wyjątkowymi odbiorcami opracowanych w Atmoterm SA materiałów edukacyjnych. Scenariusz zajęć informacyjno-warsztatowych realizowany jest wg zasady „simplicity, flexibility and agility”, mający za cel budowanie i utrwalanie świadomych postaw ekologicznych wśród odbiorców. Warsztaty zostały podzielone na 3 części :

  • przekaz audiowizualny w postaci animacji/bajki dla dzieci dotyczący danej dziedziny wiedzy – jako bierny (słucham i przyswajam wiedzę), materiał wspomagający – animacja z licencją/pozwoleniem na zbiorowe odtwarzanie;
  • prezentacja ww. zakresu wiedzy z elementami interaktywnymi (np.: sondy – słucham i odpowiadam na pytania). Jest to prezentacja oparta
    na schemacie konspektu, zawierająca jedynie zdjęcia i elementy graficzne;
  • trzeci element o funkcji rywalizacyjnej jest w pełni interaktywny. Składa się na to opracowanie instrukcji gry, ankiety quizu przy założeniu współzawodnictwa/rywalizacji lub po prostu czynnego uczestnictwa odbiorców.

Przedszkolaki okazały się bardzo pojętne – zarówno średniaki i starszaki. W każdym przypadku pojawiało się zdawanie relacji z własnego doświadczenia jak to jest w domu, czego brakuje.

W dwóch przedszkolach warsztaty EKOLekcji zostały włączone w ogólny program przedszkola z naszym udziałem. W czterech przedszkolach – okazało się, że pewnych podstawowych zasad segregacjinie znają też przysłuchujący się dorośli opiekunowie.

SZKOŁY – temat Niska Emisja

Zajęcia typu seminaryjnego są prowadzone w formie prezentacji z wykorzystaniem animacji /i filmów powstałych w wyniku kampanii społecznych prowadzonych przez Atmoterm SA.

Inne formy działań CSR:

  • Uczestnictwo w akcjach PCK i wsparcie pieniężne nagród. dla laureatów konkursu;
  • Wsparcie Politechniki Opolskiej dla Otwartych Mistrzostw Opola w Programowaniu Zespołowym;
  • Wewnętrzne informatory HR.