facebook piksel profilu firmy atmoterm

Foliówki a opłata recyklingowa – które są nią objęte?

reklamówka foliowa podlegająca opłacie recyklingowej

Od 1 stycznia 2018 r. jednorazowe torby foliowe są objęte opłatą recyklingową. Dotychczas przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu, np. sklepy, hurtownie, punkty gastronomiczne lub stragany na bazarach byli zobowiązani do pobierania opłaty recyklingowej w wysokości 20 gr plus podatek od oferowanych toreb z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów. Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej wynika z art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wprowadzona w styczniu 2018 r. zmiana przepisów miała na celu zrealizowanie unijnej dyrektywy ws. ograniczenia foliówek.

Polak potrafi…

Po wprowadzeniu w 2018 r. opłaty recyklingowej nastąpił spadek wydawanych toreb foliowych na zakupy o jedną trzecią. Jednakże sprzedawane torby były grubsze, ponieważ większość sklepów wycofała objęte opłatą recyklingową foliówki poprzez zastąpienie ich torbami o grubości materiału np. 52 mikrometrów pobierając za ich sprzedaż zwykle co najmniej 25 gr opłaty. W związku z tym, te pieniądze trafiły do kasy właścicieli sklepów, a przede wszystkim nie było efektu ekologicznego.

Zaistniała sytuacja wymusiła konieczność zmiany przepisów i od 1 września 2019 r. opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego dotyczy już wszystkich ich rodzajów, tj.:

  • nadal dotyczy “lekkich” toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów;
  • od 1 września 2019 r. dotyczy “pozostałych” toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Czy nadal obowiązują zwolnienia z opłaty recyklingowej?

Tak, opłata recyklingowa dotyczy wszystkich rodzajów toreb z tworzywa sztucznego poza tymi, co do tej pory – “bardzo lekkimi”, tzw. zrywkami, tj. torbami “na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności“.

Należy mieć na uwadze że zwolnienie dotyczyło i nadal dotyczy wyłącznie toreb do pakowania żywności. “Bardzo lekkie” torby, w które pakuje się sprzedawaną luzem karmę dla zwierząt lub żywność, która posiada już własne opakowanie, nie były i nadal nie są zwolnione z opłaty recyklingowej.

W odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na pytanie, “czy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów może być w każdym przypadku bezpłatnie oferowana klientowi“, czytamy:

Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) może być bezpłatnie oferowana klientowi wyłącznie w przypadku gdy jest przeznaczona do pakowania żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest związane ze względami higienicznymi“.

Dodatkowo w odpowiedzi na pytanie, “czy prowadząc sklep z narzędziami, pakując klientowi różne drobne elementy (np. śrubki) w torebki o grubości poniżej 15 mikrometrów jest obowiązek pobrania od niego opłaty recyklingowej“, czytamy:

Tak. Zwolnione z opłaty są torby poniżej 15 mikrometrów tylko w przypadku pakowania żywności“.

Nowe obowiązki przedsiębiorcy oferującego torby z tworzywa sztucznego

Rejestr BDO

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, powinni wpisać się do rejestru (dział VI tabela 7) Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Do 31 grudnia 2019 r. powinni to uczynić przedsiębiorcy objęci tym nowym obowiązkiem, którzy prowadzili działalność w dniu zmiany przepisów, tj. w dniu 06.09.2019 r.

Foliówki – ewidencja i sprawozdawczość

Od 1 stycznia 2020 r. podmioty oferujące torby objęte opłatą recyklingową są zobowiązane prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych “lekkich” oraz “pozostałych” toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Ewidencję w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej należy prowadzić oddzielnie w każdej jednostce handlowej; ewidencję trzeba przechowywać 5 lat.

Kolejnym obowiązkiem jest składnie w terminie do 15 marca każdego roku sprawozdania poprzez BDO o liczbie nabytych i wydanych “lekkich” oraz “pozostałych” toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (po raz pierwszy za rok 2019, przy czym w zakresie “pozostałych” toreb sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 września do 31 grudnia 2019 r.).

Zmiana terminu wnoszenia opłaty recyklingowej

Pobraną od 1 stycznia 2020 r. opłatę recyklingową przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu hurtowego lub detalicznego są zobowiązani wpłacać do 15 dnia po upływie kwartału (a nie co roku do 15 marca, jak było za rok 2018 i 2019) na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa.

Opłatę recyklingową należy uwzględnić w cenie, podobnie jak koszt torby foliowej. Cena foliówki z opłatą recyklingową podlega opodatkowaniu VAT 23%. W związku z tym, torebki foliowe nie mogą być oferowane taniej niż za 0,20 zł + 23% VAT, czyli 0,25 zł. To od sprzedawcy zależy, czy chce zarabiać na reklamówkach i oprócz ww. opłaty recyklingowej za wydaną foliówkę pobierze też opłatę za jej sprzedaż.

Planowane zmiany w zakresie foliówek

Zamiast dotychczasowego wyłączenia z obowiązku pobierania opłaty recyklingowej za “bardzo lekką” torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, projekt ustawy UC81 przewiduje wyłączenie z obowiązku pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego ulegającego biodegradacji.

Autor: Justyna Plewa

 

Przeczytaj także: Tworzywa sztuczne wreszcie uregulowane – plan czyszczenia wód Europy.

Poprzedni artykułNastępny artykuł