facebook piksel profilu firmy atmoterm

Czym są gminne strategie rozwoju elektromobilności?

ładowanie samochodu elektrycznego na stacji

240 gmin złożyło wnioski na przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności w ramach programu Gepard II. Czym jest i czym może być elektromobilność w gminie? Elektromobilność to przede wszystkim transport przyjazny mieszkańcom i środowisku, ale także potencjalne źródło dla zbudowania nowej konkurencyjnej gospodarki na poziomie lokalnym, utworzenia nowych rodzajów działalności biznesowej oraz ogólnego rozwoju gminy.

Elektromobilność sposobem na zmniejszenie emisji z transportu

Obecnie nasz zespół bada i analizuje (na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) trendy rozwoju elektromobilności w Polsce, w kontekście celów i działań wynikających z Planu Rozwoju Elektromobilności “Energia do przyszłości”. Dostrzegamy, że gminy podlegające zapisom ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazują jednoznacznie, że elektromobilność to jeden z dwóch kierunków, przyczyniających się do zmniejszenia wpływu transportu na jakość powietrza w miastach. Drugi kierunek to zastosowanie paliw alternatywnych (LNG, CNG i biopaliw II generacji) w transporcie. Inną, ale równie ważną kategorią działań jest również wprowadzanie rozwiązań alternatywnych w zakresie ograniczenia emisji z sektora transportu drogowego (inteligentne systemy transportowe, strefy czystego transportu, upłynnianie ruchu, polityka parkingowa).

Poprawa jakości powietrza istotnym elementem strategii

Poprawa jakości powietrza w miastach, w tym diagnoza obecnego stanu, jest kluczowym elementem wyjściowym dla tworzenia strategii rozwoju elektromobilności. Przyjęcie celów związanych z poprawą jakości powietrza, a co się z tym wiąże poprawą warunków komfortu życia mieszkańców, pozwala nakreślić kierunki dla opracowywanych strategii rozwoju elektromobilności oraz jednoznacznie określić ich ekonomię w zakresie planowanych działań i rozwiązań. To dzięki analizie kosztów i korzyści otrzymamy informację, czy korzyści wynikające z poprawy warunków życia mieszkańców, jakości powietrza, czyli ogólnie zdrowia społeczeństwa, zrównoważą nakłady inwestycyjne związane z wdrożeniem elektromobilności.

W określaniu i wyborze kierunków dla gminnej strategii rozwoju elektromobilności powinni czynnie uczestniczyć mieszkańcy, grupy społeczne, biznesowe oraz inni kluczowi dla procesu interesariusze. Model partycypacyjny jest w tym przypadku niezbędny dla wypracowania adekwatnych dla gminy i akceptowalnych dla mieszkańców rozwiązań.

Budowa strategii rozwoju elektromobilności to także wyzwanie dla gmin w celu uzyskaniu wartości synergii w obszarach:

Nowa perspektywa szansą na rozwój

Przed gminami otwiera się nowa perspektywa, która daje szanse na wykorzystanie trendu elektromobilności zarówno dla rozwoju, jak i wzmocnienia obecnie prowadzonych działań w ww. obszarach zarządzania. Warto ją wykorzystać, mając na uwadze, że we wskazaniach polityki transportowej Unii Europejskiej, w zakresie minimalizacji emisji szkodliwych substancji z transportu do powietrza, pojazdy o napędzie elektrycznym będą jednym z najważniejszych środków transportu publicznego i indywidualnego w aglomeracjach miejskich, w perspektywie 2050 r.

Autor: Elżbieta Płuska

 

Wysłuchaj również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł