Atmoterm SA od 1981 r. dostarcza oprogramowanie z branży ochrony środowiska. Zapoznaj się z najbardziej istotnymi wydarzeniami z długiej i ciekawej historii działalności Atmoterm SA.

Najbardziej istotne wydarzenia w historii działalności Atmoterm

Dołączenie do grupy Everfield.

Przygotowanie raportu „Jakość powietrza w Polsce” we współpracy z UN Global Compact.

Platforma do zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg.com otrzymuje nagrodę w konkursie „Opolska Marka”, w kategorii „Usługa / produkt on-line”.


Uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego.


40-lecie powstania firmy.

Rozpoczęcie członkostwa w UN Global Compact.

Współtworzenie raportu „Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze Elektromobilności w Polsce” opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zaprojektowanie oraz implementacja systemu e-PRTR w Turcji, a także wdrożenie przygotowanego systemu w 18 pilotażowych instalacjach z głównych działów gospodarki.

Opracowanie platformy do zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg.com.

Opracowanie koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce dla Ministerstwa Energii.


Utworzenie e-usługi Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – czujniki.

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla ponad 140 gmin w Polsce.

Analiza Krajowego planu gospodarki odpadami wraz z opracowaniem Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Opracowanie planu implementacyjno-finansowego dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością wg normy PN 9001:2000.

Przekształcenie w spółkę akcyjną Atmoterm SA.

Udział w projekcie Pollution Prevention Centre we współpracy z World Environment Centre z Nowego Jorku.


Udział w rozbudowie europejskiej sieci centrów zapobiegania zanieczyszczeniom.


Wdrożenie normy ISO 14000.

Współpraca w ramach projektu „Phare Topic Link on Air Emission” z European Topic Centre on Air Emissions i 13 krajami objętych programem „Poland and Hungary: Assistance for the Restructuring of their Economies” w celu przygotowania krajów do raportowania emisji do powietrza w metodyce wymaganej przez Europejską Agencję Środowiskową.

Przeprowadzenie pierwszej krajowej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza w europejskiej metodyce CORINAIR dla bazowego roku 1990, opracowanie raportu i monografii obrazującej rozkłady emisji w podziale na województwa.

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Atmoterm Sp. z o.o.

Opracowanie systemu SOZAT.

Przekształcenie w spółkę cywilną Atmoterm s.c.


Początek działalności usługowej dla biznesu i administracji w ochronie środowiska, utworzenie pierwszych programów wspomagających naliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wystawianie decyzji administracyjnych.

Założenie firmy.