facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zarządzanie danymi środowiskowymi w przedsiębiorstwie i administracji

innowacyjny system zarządzania ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska to proces coraz bardziej znaczący zarówno w przedsiębiorstwach, jak i administracji samorządowej. Wiemy, że wymaga sprawnego analizowania danych środowiskowych i podejmowania racjonalnych decyzji. Tylko, czy potrafimy podejmować te decyzje właściwie i szybko?

System zarządzania ochroną środowiska w Polsce

Wchodzimy w nowy etap organizacji działań w obszarze współczesnego zarządzania ochroną środowiska. Ma on charakter prac złożonych, korzystających z różnych gałęzi wiedzy, wymagający podejmowania przez decydentów szybkich i trafnych decyzji oraz raportowania wskaźników środowiskowych, np. wielkości śladu węglowego.

Gdy mamy uporządkowane dane i aktualne informacje, zarządzanie ochroną środowiska staje się o wiele prostsze.

Kto potrzebuje Business Intelligence w ochronie środowiska?

Firmy, mające wielu interesariuszy w łańcuchu dostaw, dostrzegają i rozumieją potencjał drzemiący w stale rosnącej ilości danych. Dane są przechowywane, przetwarzane i analizowane. Widząc potencjał, jaki drzemie w informacji, stajemy się uczestnikiem światowego trendu dotyczącego przetwarzania zbiorów danych. Naturalną konsekwencją w tej sytuacji jest tworzenie narzędzi typu Business Intelligence, służących do przekształcania danych w informacje, dzięki którym osoby decyzyjne w przedsiębiorstwach lub administracji samorządowej będą mogły skutecznie planować i realizować działania w ramach szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Dlaczego warto stosować zintegrowane platformy i rozwiązania chmurowe?

W dzisiejszych czasach praca z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, wiadomości e-mail i telefonów to zdecydowanie za mało. W procesach zbierania i przetwarzania danych uczestniczy kilkanaście, a często kilkadziesiąt osób oraz rozmieszczone w różnych miejscach systemy. Dlatego kluczową rolę powinna odgrywać odpowiednia infrastruktura IT zapewniająca interoperacyjność, czyli zdolność do współdziałania systemów. W szczególności systemów służących do wymiany danych oraz zapewniających elastyczność, czyli łatwą i szybką integrację z innymi systemami. Właśnie dlatego zostały stworzone zintegrowane platformy na bazie rozwiązań chmurowych, służące do przetwarzania, przechowywania danych i łączenia informacji od interesariuszy zaangażowanych w łańcuchu dostaw.

Usługi chmurowe pozwalają na przechowywanie zasobów poza firmą, bez własnej infrastruktury IT oraz oprogramowania. Dane są przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę, na którym spoczywa m.in. obowiązek utrzymania infrastruktury IT i zapewnienia bezpieczeństwa. Działanie to znacznie ogranicza czy nawet eliminuje koszty utrzymania zespołu IT oraz zakupu lub rozbudowy infrastruktury, np. serwerów.

Kolejną zaletą korzystania ze zintegrowanej platformy jest możliwość dodawania czy rezygnowania z wybranych modułów, poprzez dowolne łączenie ich, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami. Dzięki temu klient płaci tylko za to, czego rzeczywiście potrzebuje. Elastyczny dostęp do puli komponentów oraz zdolność zintegrowanej platformy do dalszej rozbudowy pozwala w łatwy sposób zwiększyć liczbę użytkowników i usług. Natomiast system uprawnień reguluje poziomy dostępu użytkowników do danych zgodnie z rolą, jaką pełnią w organizacji.

Zdolność zintegrowanej platformy do łączenia zasobów powoduje, że raz wprowadzone dane można wyświetlić w różnych modułach, sprawozdaniach i dowolnych raportach środowiskowych. Ogranicza to możliwość popełnienia błędów i czas potrzebny na pracę z danymi z zakresu ochrony środowiska.

Dostęp do danych środowiskowych możliwy jest całą dobę – wystarczy jedynie połączenie z internetem. Dane z zakresu ochrony środowiska mogą być wprowadzane w biurze lub terenie. Jest to szczególnie istotne w czasach pracy zdalnej.

Pionierski system zarządzania ochroną środowiska

W ramach działań wspierających zarządzanie informacją środowiskową Atmoterm SA uzyskał dofinansowanie z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu opracował innowacyjną platformę do zarządzania danymi z zakresu ochrony środowiska – ekostrateg.com, umożliwiającą analizę wielowymiarową z modelowaniem i prognozowaniem.

Serwis ekostrateg.com umożliwia analizowanie dużych zbiorów danych, które określają bezpośrednio środowisko oraz danych pozornie niemających powiązania ze sobą. Architektura platformy do zarządzania ochroną środowiska ekostrateg.com umożliwia współpracę pomiędzy e-usługami serwisu, czego wynikiem jest wymiana danych. Taki model pracy tworzy szansę na lepsze funkcjonowanie zarządzanych jednostek i pozwala osiągnąć lepsze wyniki finansowe oraz efekty środowiskowe.

Warto widzieć to rozwiązanie jako platformę wymiany informacji między ludźmi, organizacjami i instytucjami, dostarczającą nową jakość, wynikającą z połączenia rozproszonych danych oraz usług. Równocześnie serwis do zarządzania danymi ekostrateg.com stanowi unikalną na skalę światową chmurę środowiskową.

Serwis do zarządzania danymi z zakresu ochrony środowiska ekostrateg.com opiera się na zebraniu oraz uporządkowaniu informacji środowiskowych i nieśrodowiskowych, pochodzących z wielu rozproszonych źródeł oraz ich przetworzeniu przez narzędzia typu Business Intelligence. Taki system pracy pozwala uniknąć niespójności w interpretacji analizowanych danych przez osoby, które są zaangażowane w analizę na różnych szczeblach administracji i sektora biznesu. Scalenie zarządzania w jednej platformie środowiskowej gwarantuje rzetelną wiedzę, trafne decyzje oraz możliwość prognozowania działań w aspekcie operacyjnym i ekonomicznym.

Autorzy: Katarzyna Mulik, Rafał Idziak

 

Zobacz również:

Poprzedni artykułNastępny artykuł