Zarządzanie danymi środowiskowymi w przedsiębiorstwie i administracji

innowacyjny system zarządzania ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska to proces coraz więcej znaczący zarówno w przedsiębiorstwach, jak i administracji samorządowej. Wiemy, że zarządzanie ochroną środowiska wymaga sprawnego analizowania danych i podejmowania racjonalnych decyzji. Tylko, czy potrafimy podejmować te decyzje właściwie i szybko?

System zarządzania ochroną środowiska w Polsce

Wchodzimy w nowy etap organizacji działań w obszarze współczesnego zarządzania ochroną środowiska. Ma on charakter prac złożonych, korzystających z różnych gałęzi wiedzy, wymagający podejmowania przez decydentów szybkich i trafnych decyzji oraz raportowania wskaźników środowiskowych, np. wielkości śladu węglowego.

Gdy mamy uporządkowane dane i aktualne informacje, zarządzanie ochroną środowiska staje się o wiele prostsze.

Kto potrzebuje Business Intelligence w ochronie środowiska?

Firmy, mające wielu interesariuszy w łańcuchu dostaw, dostrzegają i rozumieją potencjał drzemiący w stale rosnącej ilości danych. Dane są przechowywane, przetwarzane i analizowane. Widząc potencjał, jaki drzemie w informacji, stajemy się uczestnikiem światowego trendu dotyczącego przetwarzania zbiorów danych. Naturalną konsekwencją w tej sytuacji jest tworzenie oprogramowania typu Business Intelligence, służącego do przekształcania danych w informacje, dzięki któremu osoby decyzyjne w przedsiębiorstwach lub administracji samorządowej będą mogły skutecznie planować i realizować działania w ramach szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Dlaczego warto stosować zintegrowane platformy i rozwiązania chmurowe?

W dzisiejszych czasach praca z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, wiadomości e-mail i telefonów to zdecydowanie za mało. W procesach zbierania i przetwarzania danych uczestniczy kilkanaście, a często kilkadziesiąt osób oraz rozmieszczone w różnych miejscach oprogramowania. Dlatego kluczową rolę powinna odgrywać odpowiednia infrastruktura IT zapewniająca interoperacyjność, czyli zdolność do współdziałania oprogramowania. Szczególnie tyczy się to oprogramowania służącego do wymiany danych oraz zapewniających elastyczność, czyli łatwą i szybką integrację z innymi systemami. Właśnie dlatego stworzono zintegrowane platformy na bazie rozwiązań chmurowych, służące do przetwarzania, przechowywania danych i łączenia informacji od interesariuszy zaangażowanych w łańcuchu dostaw.

Usługi chmurowe pozwalają na przechowywanie zasobów poza firmą, bez własnej infrastruktury IT oraz oprogramowania. Dane są przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę, na którym spoczywa m.in. obowiązek utrzymania infrastruktury IT i zapewnienia bezpieczeństwa. Działanie to znacznie ogranicza czy nawet eliminuje koszty utrzymania zespołu IT oraz zakupu lub rozbudowy infrastruktury, np. serwerów.

Kolejną zaletą korzystania ze zintegrowanej platformy jest możliwość dodawania czy rezygnowania z wybranych modułów, poprzez dowolne łączenie ich, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami. Dzięki temu klient płaci tylko za to, czego rzeczywiście potrzebuje. Elastyczny dostęp do puli komponentów oraz zdolność zintegrowanej platformy do dalszej rozbudowy pozwala w łatwy sposób zwiększyć liczbę użytkowników i usług. Natomiast system uprawnień reguluje poziomy dostępu użytkowników do danych, zgodnie z rolą, jaką pełnią w organizacji.

Zdolność zintegrowanej platformy do łączenia zasobów powoduje, że raz wprowadzone dane można wyświetlić w różnych modułach, sprawozdaniach i dowolnych raportach środowiskowych. Ogranicza to możliwość popełnienia błędów oraz czas potrzebny na pracę z danymi z zakresu ochrony środowiska.

Dostęp do danych środowiskowych wprowadzonych do zintegrowanej platformy możliwy jest przez całą dobę, wystarczy jedynie połączenie z internetem. Dane z zakresu ochrony środowiska mogą być wprowadzane w biurze lub terenie. Jest to szczególnie istotne przy pracy zdalnej.

Pionierski serwis zarządzania ochroną środowiska

W ramach działań wspierających zarządzanie informacją środowiskową, Atmoterm SA uzyskał dofinansowanie z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu opracowano innowacyjną platformę do zarządzania danymi ekostrateg.com, umożliwiającą analizę wielowymiarową z modelowaniem i prognozowaniem. Serwis ekostrateg.com umożliwia analizowanie dużych zbiorów danych, które określają bezpośrednio środowisko oraz danych pozornie niemających powiązania ze sobą. Architektura platformy do zarządzania ochroną środowiska ekostrateg.com umożliwia współdziałanie między e-usługami serwisu, czego wynikiem jest wymiana danych. Taki model pracy tworzy szansę na lepsze działanie zarządzanych jednostek oraz pozwala uzyskać lepsze wyniki finansowe i efekty środowiskowe.

Warto widzieć to rozwiązanie jako zintegrowaną platformę wymiany informacji pomiędzy ludźmi, instytucjami oraz organizacjami, dostarczającą nową jakość, wynikającą z połączenia rozproszonych danych i usług. Równocześnie serwis do zarządzania danymi ekostrateg.com stanowi unikalną na skalę światową chmurę środowiskową.

Platforma do zarządzania danymi ekostrateg.com opiera się na zebraniu i uporządkowaniu informacji środowiskowych oraz nieśrodowiskowych, pochodzących z dużej ilości rozproszonych źródeł, a także ich przetworzeniu przez oprogramowanie typu Business Intelligence. Taki system pracy pozwala uniknąć niespójności w interpretacji analizowanych danych przez osoby, które są zaangażowane w analizę na różnych szczeblach administracji oraz sektora biznesu. Zintegrowanie zarządzania w jednej platformie środowiskowej zapewnia rzetelną wiedzę, słuszne decyzje i możliwość przewidywania działań w kontekście operacyjnym oraz ekonomicznym.

Autorzy: Katarzyna Mulik, Rafał Idziak

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł