facebook pixel
Ciekawe artykuły

System zarządzania środowiskiem – integracja biznesu i administracji

innowacyjny system zarządzania ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska to hasło dobrze znane, które większość z nas rozumie na swój własny sposób. Wiemy, że wymaga racjonalnych decyzji i sprawnego analizowania po stronie osób podejmujących działania. Tylko, czy potrafimy podejmować decyzje właściwie i szybko?

System zarządzania środowiskiem w Polsce

W tym miejscu wchodzimy, w nowy etap optymalizacji działań w obszarze współczesnego zarządzania środowiskiem. Będzie miał on charakter prac interdyscyplinarnych, podejmowania przez decydentów szybkich i trafionych decyzji. Szansę taką mamy, gdy dysponujemy dostępem do dużej ilości wiarygodnych i kompletnych danych.

Kto potrzebuje Business Inteligence?

Mając informację, czy też dane liczbowe, opisujące komponenty środowiskowe, wkraczamy w obszar pojęć Big Data, Data Mining oraz Data Science. Będąc firmą, która kooperuje z wieloma klientami, dostrzegamy i rozumiemy stale rosnącą ilość danych, które są gromadzone, agregowane, przetwarzane, analizowane i przechowywane. Widząc potencjał jaki drzemie w informacji, którą dysponujemy jako firma oraz nasi obecni i przyszli klienci, stajemy się uczestnikiem światowego trendu Big Data. Naturalną wręcz konsekwencją w tej sytuacji jest opracowywanie przez nas narzędzi Business Intelligence, dzięki którym środowisko administracyjne oraz biznesowe skutecznie będzie mogło planować i realizować działania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Pionierski system zarządzania środowiskiem

W związku z aktualnymi kierunkami w zakresie działań wspierających innowacyjne zarządzanie informacją środowiskową, Atmoterm SA dofinansowano z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Realizowany projekt dotyczy opracowania innowacyjnego systemu zarządzania ochroną środowiska umożliwiającą analizę wielowymiarową z modelowaniem i predykcją.

W praktyce tworzone są i analizowane duże zbiory danych, takie które parametryzują bezpośrednio środowisko oraz te pozornie nie mające powiązania ze sobą. Architektura platformy pozwoli nam na integrację pomiędzy systemami, a w rezultacie łączenie i wymianę danych. Taki model pracy stworzy szansę na lepsze funkcjonowanie zarządzanych jednostek i osiągnąć lepsze wyniki finansowe oraz efekty środowiskowe.

Warto już dziś widzieć to rozwiązanie jako platformę wymiany informacji między ludźmi, organizacjami, instytucjami, dostarczającą nową jakość wynikającą z synergii dziś rozproszonych danych i usług. Równocześnie będzie stanowić unikalną na skalę światową chmurę środowiskową. Platforma będzie rozwiązaniem informatycznym dostarczającym w obszar ochrony środowiska nowoczesny model, którego architektura będzie przewidywała integrację danych i aplikacji różnych podmiotów i instytucji, co pozwoli na wykorzystanie tych samych danych, np. do przewidywania jakości środowiska.

Model opierać się będzie o zebranie i uporządkowanie informacji środowiskowej i nieśrodowiskowej, pochodzącej z wielu rozproszonych źródeł. Taki system pracy pozwoli uniknąć niespójności w interpretacji przez osoby, które są zaangażowane w analizę na różnych szczeblach administracji i szeroko pojętego sektora biznesowego. Integracja w jednym centralnym środowisku – platformie środowiskowej, gwarantuje rzetelną wiedzę, trafne decyzje i możliwość na prognozowanie w aspekcie operacyjnym jak i ekonomicznym działań.

Autor: Katarzyna Mulik

Zobacz również:

Poprzedni artykułNastępny artykuł