facebook pixel

System zarządzania środowiskiem – integracja biznesu i administracji

innowacyjny system zarządzania ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska to hasło dobrze znane, które większość z nas rozumie na swój własny sposób. Wiemy, że wymaga racjonalnych decyzji i sprawnego analizowania po stronie osób podejmujących działania. Tylko, czy potrafimy podejmować decyzje właściwie i szybko?

System zarządzania środowiskiem w Polsce

Wchodzimy w nowy etap optymalizacji działań w obszarze współczesnego zarządzania środowiskiem. Ma on charakter prac interdyscyplinarnych, podejmowania przez decydentów szybkich i trafionych decyzji. Szansę taką mamy, gdy dysponujemy dostępem do dużej ilości wiarygodnych i kompletnych danych.

Kto potrzebuje Business Inteligence?

Mając informację czy też dane liczbowe, opisujące komponenty środowiskowe, wkraczamy w obszar pojęć Big Data, Data Mining oraz Data Science. Będąc firmą, która kooperuje z wieloma klientami, dostrzegamy i rozumiemy stale rosnącą ilość danych, które są gromadzone, agregowane, przetwarzane, analizowane oraz przechowywane. Widząc potencjał jaki drzemie w informacji, stajemy się uczestnikiem światowego trendu Big Data. Naturalną wręcz konsekwencją w tej sytuacji jest opracowywanie przez nas narzędzi Business Intelligence, dzięki którym środowisko administracyjne oraz biznesowe skutecznie będzie mogło planować i realizować działania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Pionierski system zarządzania środowiskiem

W zakresie działań wspierających innowacyjne zarządzanie informacją środowiskową, Atmoterm SA dofinansowano z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Realizowany projekt dotyczył opracowania innowacyjnego systemu zarządzania ochroną środowiska – ekostrateg.com, umożliwiającego analizę wielowymiarową z modelowaniem i predykcją.

W praktyce tworzone są i analizowane duże zbiory danych, takie które parametryzują bezpośrednio środowisko oraz te pozornie nie mające powiązania ze sobą. Architektura platformy ekostrateg.com umożliwia integrację pomiędzy systemami, a w rezultacie łączenie i wymianę danych. Taki model pracy stworzył szansę na lepsze funkcjonowanie zarządzanych jednostek i pozwala osiągnąć lepsze wyniki finansowe oraz efekty środowiskowe.

Warto widzieć to rozwiązanie jako platformę wymiany informacji między ludźmi, organizacjami i instytucjami, dostarczającą nową jakość, wynikającą z synergii dziś rozproszonych danych oraz usług. Równocześnie platforma ekostrateg.com stanowi unikalną na skalę światową chmurę środowiskową. Platforma ekostrateg.com jest rozwiązaniem informatycznym, dostarczającym obszarowi ochrony środowiska nowoczesny model, którego architektura przewiduje integrację danych i aplikacji różnych podmiotów oraz instytucji, co pozwala na wykorzystanie tych samych danych, np. do przewidywania jakości środowiska.

Model opiera się na zebraniu oraz uporządkowaniu informacji środowiskowych i nieśrodowiskowych, pochodzących z wielu rozproszonych źródeł. Taki system pracy pozwala uniknąć niespójności w interpretacji przez osoby, które są zaangażowane w analizę na różnych szczeblach administracji i szeroko pojętego sektora biznesowego. Integracja w jednym centralnym środowisku – platformie środowiskowej, gwarantuje rzetelną wiedzę, trafne decyzje oraz możliwość prognozowania w aspekcie operacyjnym, jak i ekonomicznym działań.

Infrastruktura dopasowana do potrzeb

Platforma ekostrateg.com skierowana jest zarówno dla przedsiębiorców, jak i administracji. Stanowi modułowy system rozwiązań pozwalający na zbudowanie infrastruktury dopasowanej do potrzeb. Umożliwia zbieranie i przetwarzane danych w użyteczne informacje, przez co wspiera rozwój inteligentnego miasta oraz zrównoważonego przedsiębiorstwa w obszarach takich jak: gospodarka odpadami, emisje do powietrza, zarządzanie zadaniami czy zarządzanie dokumentacją.

Autor: Katarzyna Mulik

Zobacz również:

Poprzedni artykułNastępny artykuł