facebook piksel profilu firmy atmoterm

Dofinansowanie inwentaryzacji źródeł ogrzewania

budynki podlegające inwentaryzacji źródeł ogrzewania

Od 2 do 31 marca 2020 r. trwał nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Celem programu było polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza, ale także wsparcie gmin w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.

Całkowity budżet programu wynosił 10 mln. zł i skierowany był do gmin wiejskich, miejskich oraz wiejsko-miejskich z terenu województwa mazowieckiego, na które został nałożony obowiązek wykonania inwentaryzacji systemów grzewczych czy jej aktualizacji. Pomoc finansowa mogła być przyznawana w formie dotacji (płatność z góry) lub refundacji (płatność z dołu).

Wyniki prac należy przekazać Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Dotacje na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji

W ramach dotacji możliwe było pozyskanie do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 200 tys. zł brutto. Pomocą finansową mogły zostać objęte zadania polegające na przeprowadzeniu inwentaryzacji pieców lub jej aktualizacji na terenie miasta czy gminy.

Dodatkowo w ramach zadania można było otrzymać dofinansowanie na:

  • zakup narzędzi informatycznych, służących do stworzenia bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania;
  • usługę szkolenia pracowników gmin w zakresie sporządzania certyfikatów energetycznych i/lub audytów energetycznych budynków czy lokali;
  • usługę przeprowadzenia certyfikacji energetycznej budynków czy lokali i/lub audytów energetycznych budynków bądź lokali;
  • usługę przeprowadzenia badań termowizyjnych budynków czy lokali.

Poprawa jakości powietrza w ramach refundacji

W ramach refundacji możliwe było pozyskanie dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie można było przekroczyć kwoty 200 tys. zł brutto. Pomoc można było uzyskać na następujące zadania:

W ramach naboru można było złożyć dwa wnioski o udzielenie pomocy finansowej, ale każdy z nich na jedno, odrębne zadanie. Nie dopuszczano składania dwóch wniosków o udzielenie pomocy finansowej na realizację dwóch zadań tego samego rodzaju.

Autor: Roman Grzebiela

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł