facebook piksel profilu firmy atmoterm

Dofinansowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

budynki podlegające inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

Od 2 do 31 marca 2020 r. trwał nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Celem programu było polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza, ale także wsparcie gmin w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.

Całkowity budżet programu wynosił 10 mln. zł i skierowany był do gmin wiejskich, miejskich oraz wiejsko-miejskich z terenu województwa mazowieckiego, na które został nałożony obowiązek wykonania inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła (bądź jej aktualizacji). Pomoc finansowa mogła być przyznawana w formie dotacji (płatność z góry) lub refundacji (płatność z dołu).

Wyniki prac należy przekazać Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Dotacje na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła

W ramach dotacji możliwe było pozyskanie do 100% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 200000 zł brutto. Pomocą finansową mogły zostać objęte zadania polegające na przeprowadzeniu inwentaryzacji lub aktualizacji inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta czy gminy.

Dodatkowo w ramach zadania można było otrzymać dofinansowanie na:

  • zakup narzędzi informatycznych służących do stworzenia bazy inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła, lub
  • usługę szkolenia pracowników gmin w zakresie sporządzania certyfikatów energetycznych i/lub audytów energetycznych budynków albo lokali, lub
  • usługę przeprowadzenia certyfikacji energetycznej budynków albo lokali i/lub audytów energetycznych budynków albo lokali, lub
  • usługę przeprowadzenia badań termowizyjnych budynków albo lokali.

Poprawa jakości powietrza w ramach refundacji

W ramach refundacji możliwe było pozyskanie dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych zadania lecz nie można było przekroczyć kwoty 200000 zł brutto. Pomoc można było uzyskać na następujące zadania:

W ramach naboru można było złożyć dwa wnioski o udzielenie pomocy finansowej, ale każdy z nich na jedno, odrębne zadanie. Nie dopuszczano składania dwóch wniosków o udzielenie pomocy finansowej na realizację dwóch zadań tego samego rodzaju.

Autor: Roman Grzebiela

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł