Jak obliczyć ślad węglowy organizacji?

grafika symbolizująca ślad węglowy organizacji

Obliczanie śladu węglowego organizacji w zakresie 1, 2 i 3 w erze zrównoważonego rozwoju jest coraz ważniejsze dla przedsiębiorstw. Zaawansowane technologie monitoringu, analizy danych oraz zarządzania łańcuchem dostaw umożliwiają organizacjom skuteczne śledzenie i redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG). Inwestycje w te rozwiązania pozwalają zarządzać działaniami chroniącymi środowisko, a także wpłyną pozytywnie na wizerunek i zrównoważony rozwój organizacji w przyszłości.

Sposoby wyliczania śladu węglowego organizacji

Obliczanie śladu węglowego organizacji to nie tylko konieczność związana z przepisami oraz normami zrównoważonego rozwoju, ale również istotny krok w kierunku odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska. Poniżej przedstawiono możliwości, z jakich możesz skorzystać w procesie efektywnego wyliczania i redukowania śladu węglowego organizacji.

Usługa konsultingowa obliczenia śladu węglowego organizacji

Prawidłowe wyliczenie śladu węglowego organizacji samodzielnie nie jest zadaniem łatwym. Biorąc pod uwagę ograniczony czas, nieznajomość tematu, metodyk i specyficznych wskaźników, możesz szukać wsparcia u zewnętrznych konsultantów. Jednak obliczenie śladu węglowego organizacji w ramach jednorazowej usługi konsultingowej w dłuższej perspektywie może być niewystarczające.

Ślad węglowy organizacji powinien być wyliczany cyklicznie – dla konkretnego roku. Na własne potrzeby możesz go liczyć częściej, np. raz w miesiącu. Cykliczność ta wynika m.in. z tego, że ślad węglowy organizacji oblicza się w odniesieniu do „roku bazowego”, co pozwala ocenić, czy jego wielkość w kolejnych latach zmniejsza się, czy zwiększa. Znając wielkość śladu węglowego organizacji będziesz w stanie ocenić skuteczność działań podejmowanych przez Twoje przedsiębiorstwo, których celem jest ograniczenie emisji GHG.

Innym powodem corocznego wyliczania śladu węglowego organizacji jest, a na pewno w niedługim czasie będzie, konieczność przygotowywania raportu niefinansowego. Już dziś duże przedsiębiorstwa mają obowiązek cyklicznego ujawniania m.in. informacji o wpływie na klimat w ramach raportów ESG, a najlepszym wskaźnikiem obrazującym wpływ przedsiębiorstwa na klimat jest ślad węglowy organizacji.

Kalkulator śladu węglowego

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań do obliczania śladu węglowego organizacji są kalkulatory śladu węglowego, najczęściej bezpłatne. Po wprowadzeniu do dostępnych online kalkulatorów śladu węglowego danych dotyczących Twojej działalności, takich jak ilość zużywanej energii, rodzaje transportu lub ilość i rodzaj używanych paliw, uzyskasz jedynie szacunkowe wyniki emisji gazów cieplarnianych, a to może być niewystarczająca informacja dla przedsiębiorstw z Twojego łańcucha wartości.

Oprogramowanie do wyliczania śladu węglowego organizacji

Wymóg corocznego obliczania wielkości śladu węglowego organizacji może zmotywować Twoje przedsiębiorstwo do szukania rozwiązań, które pozwalają łatwo i powtarzalnie go wyliczyć. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie oprogramowania uwzględniającego założenia metodyki GHG Protocol (jednej z najszerzej stosowanych na świecie metodyk obliczania śladu węglowego), dzięki któremu możesz prawidłowo wyliczyć poziom śladu węglowego organizacji w zakresie 1, 2 i 3.

W przeciwieństwie do większości dostępnych w sieci darmowych kalkulatorów, oprogramowanie do obliczania śladu węglowego organizacji umożliwia:

  • cykliczne wyliczanie śladu węglowego organizacji, zgodnie z metodyką GHG Protocol;
  • wykorzystanie aktualnych wskaźników stosowanych do obliczania śladu węglowego organizacji (wybrane wskaźniki emisji gazów cieplarnianych oraz wskaźniki GWP);
  • uwzględnienie emisji biogenicznych w wyliczeniach;
  • sporządzenie informacji o bezpośrednich i pośrednich emisjach GHG na potrzeby raportowania pozafinansowego, zgodnie z wytycznymi dyrektywy CSRD;
  • monitorowanie wielkości emisji gazów cieplarnianych w czasie;
  • generowanie raportu z poziomu spółki oraz grupy kapitałowej.

Rozwiązaniem spełniającym powyższe wymagania jest e-usługa Ślad węglowy organizacji w zakresie 1, 2 i 3, którą wraz z innymi aplikacjami ułatwiającymi wypełnianie obowiązków środowiskowych znajdziesz na platformie do zarządzania danymi ekostrateg.com. E-usługa ta umożliwia śledzenie wielkości emisji GHG oraz śladu węglowego organizacji w rozbiciu na poszczególne miejsca i źródła emisji, dając Ci tym samym informacje niezbędne do podejmowania świadomych decyzji, związanych np. z prowadzoną przez Twoje przedsiębiorstwo strategią dekarbonizacji. Dodatkową zaletą tej aplikacji jest możliwość generowania w dowolnym momencie edytowalnego raportu śladu węglowego organizacji, przedstawiającego szczegółowy wykaz emisji gazów cieplarnianych. Raport ten możesz w każdej chwili udostępnić na zewnątrz, np. kontrahentowi, dzięki czemu zaoszczędzisz czas oraz zapewnisz sobie niezależność od zewnętrznych wykonawców takiej usługi.

Istnieje na rynku wiele rozwiązań, które pozwolą Ci obliczyć ślad węglowy organizacji oraz umożliwią podjęcie decyzji, dzięki którym wdrożysz działania mające zmniejszyć negatywne oddziaływanie Twojego przedsiębiorstwa na środowisko. Od zlecenia wyliczeń firmie konsultingowej, przez bezpłatne kalkulatory, po zaawansowane oprogramowanie, które oblicza wielkość śladu węglowego organizacji.

Które rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze?

Autor: Bartosz Ochocki

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł