facebook piksel profilu firmy atmoterm

Jak opracować strategię rozwoju elektromobilności?

stacja do ładowania samochodów elektrycznych

Podstawowym celem opracowania strategii rozwoju elektromobilności jest stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w miastach i gminach, m.in. poprzez adaptację istniejącej infrastruktury oraz inne działania dostosowawcze, mające na celu poprawę jej funkcjonowania i rozwój rynku pojazdów niskoemisyjnych (głównie elektrycznych).

Rozwój elektromobilności w Polsce jest podyktowany wdrażaniem Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów działań, a aspektem szczególnie istotnym z punktu widzenia mieszkańców, ich komfortu oraz jakości życia jest transport publiczny. Kolejnym z aspektów jest konieczność ochrony środowiska.

Wytyczne do opracowania strategii rozwoju elektromobilności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pod koniec 2018 r. ogłosił konkurs o nazwie “GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności“, w ramach którego samorządy mogły do 4 lutego 2019 r. wnioskować o dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności jako wsparcie swoich działań niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności. Została już ogłoszona lista rankingowa dla 218 przedsięwzięć zakwalifikowanych do tego dofinansowania.

Według wytycznych opublikowanych przez NFOŚiGW, strategia rozwoju elektromobilności powinna zawierać:

  • opis stanu jakości powietrza;
  • obecny stan systemu komunikacyjnego i energetycznego;
  • plan rozwoju elektromobilności oraz jej wdrożenia.

W zaprezentowanej przykładowej strukturze strategii widać powiązanie rozwoju elektromobilności z ochroną środowiska, w szczególności z jakością powietrza, poprzez pokazanie wpływu rozwoju elektromobilności na jakość powietrza, którym oddychamy w miastach. Warto zatem w przypadku opracowania strategii rozwoju elektromobilności zwrócić się do ekspertów.

Punktem wyjścia powinna być również opracowana przez samorząd analiza kosztów i korzyści, którą obowiązkowo w 2018 r. po raz pierwszy musiały wykonać samorządy.

Autor: Małgorzata Piwowarska

 

Przeczytaj także: Czym są gminne strategie rozwoju elektromobilności?

Poprzedni artykułNastępny artykuł