facebook pixel

Jak wykonać sprawozdanie z odpadów komunalnych?

sterta sprawozdań z odpadów komunalnych

Nieterminowe złożenie sprawozdania z odpadów komunalnych, sprawozdanie w wersji papierowej, błędne wprowadzenie danych do odpowiednich działów czy chociażby literówki wywołują szereg błędów powielanych w kolejnych krokach sprawozdawczych.

Zmiany prawne ws. odpadów wiodą do wielu aktualizacji i niespójności

Samorządy, które zaczęły już wspomagać realizację swoich obowiązków systemami IT czerpią z tego niewątpliwe korzyści. Właściwe wprowadzanie danych, weryfikacja informacji zawartych w sprawozdaniu z odpadów komunalnych czy automatyczne wygenerowanie dokumentu do organu kontrolującego. Przykładowo, system Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi (BDoŚ – GOK) służący do generowania sprawozdania o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wykorzystywany przez dziewięć województw w Polsce, wyposażony jest w wiele mechanizmów.

Użytkownik organu kontrolującego zarządza wykazem złożonych sprawozdań z odpadów komunalnych przez jednostki podległe, ich terminowością oraz rzetelnością wprowadzonych danych. Jednostka sprawozdawcza korzysta z kolei z wbudowanych słowników i katalogów, a także automatycznie otrzymuje powiadomienia, w przypadku gdy wprowadzone dane mogą budzić zastrzeżenia. Zastrzeżenia może budzić zagospodarowanie danego kodu odpadu w procesie niezgodnym z prawem, przekazanie odpadów podlegających regionalizacji (zgodnie z art. 20 pkt. 7 ustawy o odpadach) do instalacji innej niż regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych, niewypełnienie obowiązkowych pól i wiele innych.

System wyliczy również wymagane prawem poziomy, których obliczanie ze względu na ilość objaśnień i połączeń z innymi aktami prawa może sprawiać trudności. Aplikacja poinformuje także o ich nieosiągnięciu, co skutkuje, nierzadko dotkliwą, karą dla gmin, a zatem i dla mieszkańców.

O karach i innych finansowych konsekwencjach w gospodarce odpadami komunalnymi dla gmin i mieszkańców w artykule: Czy odpadami trzeba zarządzać?

Autor: Joanna Leoniewska-Gogola

 

Zobacz jakie to proste:

Przeczytaj także: Gospodarka odpadami komunalnymi tylko przy użyciu narzędzi IT.

Poprzedni artykułNastępny artykuł