facebook pixel

Rejestr podmiotów w ramach BDO

24 stycznia 2018 r. uruchomiono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. …

Lokalna Baza Danych o Odpadach

Lokalna Baza Danych o Odpadach (Lokalna BDO) to system, który wspomaga ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów odbieranych z gminy …