Gminny program niskoemisyjny

Gminny program niskoemisyjny to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego, dzięki któremu można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych, …

Bezpłatne uprawnienia 2021-2030

Bezpłatne uprawnienia 2021-2030 to usługa konsultingowa wspomagająca proces ubiegania się przez prowadzących instalacje uczestniczące w EU ETS o przydział bezpłatnych …

Konsulting CO2

Konsulting CO2 to usługa konsultingowa polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji – EU …

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl