facebook pixel

Bezpłatne uprawnienia 2021-2030

Bezpłatne uprawnienia 2021-2030 to usługa konsultingowa wspomagająca proces ubiegania się przez prowadzących instalacje uczestniczące w unijnym systemie handlu uprawnieniami do …

Konsulting CO2

Konsulting CO2 to usługa polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU …

Jak uzyskać dofinansowanie klastrów energii?

Klastry energii stwarzają możliwość do współpracy odbiorców energii elektrycznej, lokalnych samorządów, które administrują danym obszarem i sporządzają plany zaopatrzenia w energię oraz …