facebook pixel

Audyt energetyczny budynku dla przedsiębiorstw

Audyt energetyczny budynku to usługa konsultingowa, polegająca na przygotowaniu dokumentacji zawierającej zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, umożliwiające …

Klastry energii dla przedsiębiorstw

Usługa konsultingowa i IT, wspierająca podmioty działające w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią, przeznaczona m.in. dla …

Outsourcing CO2

Outsourcing CO2 to usługa konsultingowa, polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji …

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu audytu w przedsiębiorstwie, w oparciu o ustawę z dnia 20 maja …