facebook pixel

Audyt efektywności energetycznej

Usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu audytu efektywności energetycznej i wykazaniu możliwej do uzyskania oszczędności energii finalnej, zgodnie z obowiązującym prawem. …

Wniosek o przyznanie białego certyfikatu

Wniosek o przyznanie białego certyfikatu to usługa konsultingowa obejmująca obsługę procesu ubiegania się o świadectwo efektywności energetycznej, poczynając od przeprowadzenia …

System Zarządzania Kosztami Energii i Wody

System Zarządzania Kosztami Energii i Wody (SZKEiW) umożliwia jednostce samorządu terytorialnego (JST) monitorowanie i przetwarzanie danych o kosztach zużycia mediów …

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu planu zrównoważonej mobilności miejskiej, z ang. sustainable urban mobility plan (SUMP) – strategicznego dokumentu stanowiącego …

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej

Usługa konsultingowa polegająca na aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) w procesie jego monitorowania i ewaluacji. Zalety aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej …

Klastry energii dla administracji

Usługa konsultingowa i IT, wspierająca podmioty działające w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią, przeznaczona m.in. dla …