facebook pixel

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Zalety wykonania miejskiego planu adaptacji przez Atmoterm …