facebook pixel

Zarządzanie Gospodarką Odpadami

Zarządzanie Gospodarką Odpadami (ZGO) to system do optymalizacji zarządzania gospodarką odpadową w przedsiębiorstwie oraz prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z prawem. …