facebook pixel

Zarządzanie Gospodarką Odpadami

Zarządzanie Gospodarką Odpadami (ZGO) to system do optymalizacji zarządzania gospodarką odpadową w przedsiębiorstwie oraz prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z prawem. …

Wyzwania przedsiębiorców odnośnie BDO

Nie każdy przedsiębiorca ma świadomość konieczności rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Jeśli …