facebook pixel

Wpis do rejestru BDO

Usługa konsultingowa, polegająca na przygotowaniu wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), …

Dlaczego składowiska odpadów płoną?

Powszechnie w prasie, telewizji i internecie pojawia się komunikat: kolejne składowisko odpadów płonie… Od początku roku do maja odnotowano 72 …

Czy BDO została utworzona?

Ministerstwo Środowiska opublikowało odpowiedź na interpelację dotyczącą kwestii związanych z utworzeniem rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących …

Klasyfikacja odpadów – wytyczne techniczne

Komisja Europejska (KE) opublikowała wytyczne techniczne w sprawie klasyfikacji odpadów. Ich celem jest wyjaśnienie mankamentów technicznych związanych z wybranymi zagadnieniami …

Analizy i Alerty

Analizy i Alerty to aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie systemem gospodarki odpadami poprzez bieżącą prezentację i weryfikację krzyżową danych, umożliwiającą skuteczny …

Strategia gospodarki odpadami w gminie

Strategia gospodarki odpadami w gminie to kompleksowa usługa konsultingowa obejmująca swym zakresem wszystkie niezbędne etapy służące uporządkowaniu systemu gospodarki odpadowej …