facebook piksel profilu firmy atmoterm

Wojewódzki plan gospodarki odpadami

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu wojewódzki plan gospodarki odpadami (WPGO) oraz wspomaganiu procesu jego uzgodnień i uchwalenia. Zalety wykonania …

Oceń Regulamin UCziP

Oceń Regulamin UCziP to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy oraz opracowaniu wyniku sprawdzenia zgodności dostosowania regulaminu utrzymania czystości i …

Czy odpadami trzeba zarządzać?

Cele, jakie stoją przed gminami w zakresie osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych, możliwe są …