facebook pixel

Analizy i Alerty

Analizy i Alerty to aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie systemem gospodarki odpadami poprzez bieżącą prezentację i weryfikację krzyżową danych, umożliwiającą skuteczny …

Strategia gospodarki odpadami w gminie

Strategia gospodarki odpadami w gminie to kompleksowa usługa konsultingowa obejmująca swym zakresem wszystkie niezbędne etapy służące uporządkowaniu systemu gospodarki odpadowej …

Pozwolenie odpadowe

Usługa konsultingowa sporządzenia dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Adresowana jest do podmiotów wytwarzających powyżej …

Prognoza GO

Prognoza GO to system wspomagający proces prognozowania masy odpadów do objęcia systemem gospodarki odpadowej. Usługa adresowana jest do gmin i …