facebook pixel

Wojewódzki plan gospodarki odpadami

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu wojewódzki plan gospodarki odpadami (WPGO) oraz wspomaganiu procesu jego uzgodnień i uchwalenia. Zalety wykonania …

Baza Nieruchomości Niezamieszkałych

Baza Nieruchomości Niezamieszkałych to system wspomagający zarządzanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych. Adresowany jest do urzędów gmin i miast. Zalety Bazy …

Lokalna Baza Danych o Odpadach

Lokalna Baza Danych o Odpadach (Lokalna BDO) to system, który wspomaga ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów odbieranych z gminy …

Oceń Regulamin UCziP

Oceń Regulamin UCziP to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy oraz opracowaniu wyniku sprawdzenia zgodności dostosowania regulaminu utrzymania czystości i …