facebook pixel

Opłator

Opłator to narzędzie informatyczne służące do naliczania opłat za emisje gazów i pyłów do powietrza. Aplikacja Opłator umożliwia archiwizację danych …

Jak wyliczyć opłaty środowiskowe?

Wpływ działalności człowieka na środowisko, wymusił stworzenie instrumentów finansowych, które motywowałyby przedsiębiorców do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska i ograniczenia emisyjności. …