facebook pixel

Jak radzą sobie PSZOK-i?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, każda gmina musi zapewnić mieszkańcom stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK (może spełnić ten …

Opłator

Opłator to proste i poręczne narzędzie informatyczne służące do naliczania opłat za emisje gazów i pyłów do powietrza. Aplikacja umożliwia …

Bank Zanieczyszczeń Środowiska (BZŚ)

Bank Zanieczyszczeń Środowiska (BZŚ) to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych o źródłach zanieczyszczeń i emisji w …

Jak wyliczyć opłaty środowiskowe?

Wpływ działalności człowieka na środowisko, wymusił stworzenie instrumentów finansowych, które motywowałyby przedsiębiorców do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska i ograniczenia emisyjności. …