facebook pixel

Gospodarka odpadami po nowemu

Z tygodniowym opóźnieniem Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych …

Opłator

Opłator to narzędzie informatyczne służące do naliczania opłat za emisje gazów i pyłów do powietrza. Aplikacja Opłator umożliwia archiwizację danych …