facebook pixel

Dlaczego składowiska odpadów płoną?

Powszechnie w prasie, telewizji i internecie pojawia się komunikat: kolejne składowisko odpadów płonie… Od początku roku do maja odnotowano 72 …

Opłaty środowiskowe i sprawozdawczość

Opłaty środowiskowe i sprawozdawczość to kompleksowa usługa dla podmiotów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, oświadczeń w zakresie usług …

Czy odpadami trzeba zarządzać?

Cele jakie stoją przed gminami w zakresie osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych możliwe są …