facebook pixel

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza (DMJP) to e-usługa oparta o modelowanie aktualnej jakości powietrza, walidowane i kalibrowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska …