facebook piksel profilu firmy atmoterm

System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania

System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania to narzędzie informatyczne w formie e-usługi, służące do racjonalnego planowania inwestycji pozytywnie wpływających na jakość powietrza, …

Zarządzanie emisją do powietrza

Zarządzanie emisją do powietrza to aplikacja umożliwiająca odwzorowanie, zgodnie z pozwoleniami, struktury zakładu w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz …

Analiza ubóstwa energetycznego dla gmin

Analiza ubóstwa energetycznego dla gmin to usługa konsultingowa, której celem jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz oszacowanie …