facebook piksel profilu firmy atmoterm

Ślad węglowy organizacji i produktu

Kompleksowa usługa wspierająca określanie i komunikowanie śladu węglowego organizacji i produktu, z ang. carbon footprint. Wspieramy organizacje w podjęciu decyzji …

Programy ochrony powietrza wymagają zmian

Programy ochrony powietrza bezpośrednio swoje istnienie zawdzięczają ustawie Prawo ochrony środowiska. W założeniu programy ochrony powietrza mają doprowadzić do dotrzymania …

Strategia rozwoju elektromobilności

Strategia rozwoju elektromobilności to narzędzie wspierające działania jednostek samorządu terytorialnego (JST) dotyczące realizacji swojej polityki elektromobilności. Dokument ten umożliwić ma …