facebook pixel

Programy ochrony powietrza wymagają zmian

Programy ochrony powietrza bezpośrednio swoje istnienie zawdzięczają ustawie Prawo ochrony środowiska. W założeniu programy ochrony powietrza mają doprowadzić do dotrzymania …

Strategia rozwoju elektromobilności

Strategia rozwoju elektromobilności to narzędzie wspierające działania jednostek samorządu terytorialnego (JST) dotyczące realizacji swojej polityki elektromobilności. Dokument ten umożliwić ma …

Czy walka ze smogiem ma sens?

Od 1 sierpnia 2018 r. umożliwiono składanie wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła, w ramach programu Czyste Powietrze. Zarówno …

Opłator

Opłator to narzędzie informatyczne służące do naliczania opłat za emisje gazów i pyłów do powietrza. Aplikacja Opłator umożliwia archiwizację danych …