facebook piksel profilu firmy atmoterm

Czy walka ze smogiem ma sens?

Od 1 sierpnia 2018 r. umożliwiono składanie wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła, w ramach programu Czyste Powietrze. Zarówno …

Analiza kosztów i korzyści

Jednostka samorządu terytorialnego (JST), mająca powyżej 50 tysięcy mieszkańców zapewnia udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów wynoszący: 5% – …

Powietrze może nie być zanieczyszczone

Ryszard Pazdan: “Gdyby regionalne plany działań naprawczych respektowano, smog od wielu lat byłby tylko wspomnieniem“. Smog w Polsce jest zjawiskiem …