facebook pixel

Analiza kosztów i korzyści

Jednostka samorządu terytorialnego (JST), mająca powyżej 50 tysięcy mieszkańców zapewnia udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów wynoszący: 5% – …

Powietrze może nie być zanieczyszczone

Ryszard Pazdan: “Gdyby regionalne plany działań naprawczych respektowano, smog od wielu lat byłby tylko wspomnieniem“. Smog w Polsce jest zjawiskiem …