facebook pixel

Program ochrony środowiska

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu podstawowego dokumentu program ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim, który zawiera diagnozę stanu …

Ekspertyza antysmogowa

Ekspertyza antysmogowa to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu uzasadnienia dla marszałka województwa do uchwały antysmogowej, dotyczącego wprowadzenia odpowiednich ograniczeń w …

Program ograniczenia niskiej emisji

Program ograniczenia niskiej emisji (PONE) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategii ograniczenia niskiej emisji w mieście czy gminie. Zalety …

Strefa ograniczonej emisji z transportu

Usługa konsultingowa polegająca na określeniu, poprzez symulację, efektu środowiskowego możliwego do osiągnięcia w wyniku wprowadzenia strefy ograniczonej emisji z transportu, …

Przewietrzanie w miastach

Usługa konsultingowa polegająca na określeniu warunków optymalnego przewietrzania miasta dla potrzeb planowania przestrzennego i zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza jego mieszkańcom. …

Miejska Baza Emisji

Miejska Baza Emisji to system wspomagający zarządzanie danymi o emisjach ze źródeł zlokalizowanych na terenie miasta czy gminy. Zalety Miejskiej …

Plan działań krótkoterminowych

Usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji plan działań krótkoterminowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającej m.in. aktualną ocenę jakości powietrza …

Program ochrony powietrza

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu programu ochrony powietrza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającego m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz …