facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zasady uzyskiwania oceny wodnoprawnej

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma obowiązek określić w rozporządzeniu rodzaje inwestycji i …

Jak wyliczyć opłaty środowiskowe?

Wpływ działalności człowieka na środowisko, wymusił stworzenie instrumentów finansowych, które motywowałyby przedsiębiorców do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska i ograniczenia emisyjności. …