facebook pixel

Programy ochrony powietrza wymagają zmian

Programy ochrony powietrza bezpośrednio swoje istnienie zawdzięczają ustawie Prawo ochrony środowiska. W założeniu programy ochrony powietrza mają doprowadzić do dotrzymania …

Bezkarne zaśmiecanie Polski

Od lat odraczane jest utworzenie centralnej bazy danych o odpadach. Nie ma informacji o ilości wytworzonych w kraju odpadach, co …

Dlaczego składowiska odpadów płoną?

Powszechnie w prasie, telewizji i internecie pojawia się komunikat: kolejne składowisko odpadów płonie… Od początku roku do maja odnotowano 72 …

Czy BDO została utworzona?

Ministerstwo Środowiska opublikowało odpowiedź na interpelację dotyczącą kwestii związanych z utworzeniem rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących …