facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową

Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową to aplikacja służąca do gromadzenia danych dotyczących bilansów wodno-ściekowych podmiotu i na tej podstawie tworzenia stosownych raportów …

Zasady uzyskiwania oceny wodnoprawnej

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma obowiązek określić w rozporządzeniu rodzaje inwestycji i …

Ocena wodnoprawna

Kompleksowa usługa konsultingowa opracowania dokumentu “Ocena wodnoprawna wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych” i przeprowadzenia procedury …

Pozwolenie wodnoprawne

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu operatu wodnoprawnego – załącznika do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Zalety wykonania operatu wodnoprawnego przez …